karin_helander
karin_helander

 

”Teaterkritik – en genre i kris eller rörelse?”

Efter de mycket uppskattade dansfrukostarna på Kultur i Väst är det nu premiär för teaterfrukost i samarbete med Teatercentrum Väst!

Teaterfrukostarna ska vara ett utrymme för aktuella och brännande samtal vid sidan av det vardagliga arbetet. genom att kombinera utövarens, akademikerns och kulturpolitikerns perspektiv vill vi skapa en tillspetsad diskussion och möjlighet till idéutbyte och nätverkande inom olika delar av branschen.

Den 14 februari är teaterkritiker och barnkulturprofessor Karin Helander och Sara Österbro från Scenkonstguiden inbjudna för att diskutera temat teaterkritik, som under de senaste åren har varit ämne för diskussion. Inte minst ställer de digitala plattformarna branschen inför intressanta frågeställningar och med vårt första frukostsamtal frågar vi oss:

 För vems skull finns teaterkritiken? Vad gör en recension meningsfull (kvalitativ)? Är ett offentligt tyckande förenat med ett ansvar?
Går det att dra en tydlig skiljelinje mellan genren ”papperstidningsrecension” och ”bloggdito”? Vad skiljer och vad förenar? Finns det en konflikt mellan olika kvaliteter – demokratisering vs. sakkunskap? Är bilden av den upplysta Kritikern förlegad?
Och slutligen: Hur kan de olika formaten inspirera varandra, vilka utvecklingspotentialer ser vi?

Anmälan sker på Kultur i Västs hemsida
Frukosten hålls i Kultur i Västs lokaler på Rosenlundsgatan 4 i Göteborg.

Hjärtligt välkomna!

 

PROGRAM:

8.30: Välkommen att ta för dig av frukosten!

8.45: Moderator Kristina Ros introducerar

8.50: Scenkonstguidens Sara Österbro och teaterkritikern Karin Helander ger varsin bild av scenkritikens villkor och möjligheter.

9:10-10.00: Öppen diskussion med panel, publik och samtalsledare.

10 -10.25: Mingel och påtår!

Scenkonstguiden
Scenkonstguiden är en plattform som producerar och synliggör scenkonst för att göra den mer tillgänglig för allmänheten. Plattformen tar den reflekterande publikens perspektiv, bland annat genom sitt redaktionella material, där ideella skribenter bjuds in att skriva om scenkonstupplevelser. I höstas fick Scenkonstguiden uppmärksamhet i sociala medier för sin kritiska artikel om föreställningen Mephisto på Göteborgs Stadsteater.

Karin Helander
Teaterkritiker (DN, SvD) och professor i teatervetenskap och vice rektor Stockholms universitet, samt lärare vid Centrum för barnkulturforskning.

Kristina Ros
Dramaturg med fast bas i Masthuggsteatern, samt projektledare för Barnteaterakademin.

 

Grafikhuset