I Teaterförbundets tidning Scen & Films senaste nummer, 5-2013, publicerades en artikel med rubriken ”Teatercentrum vill sänka lönerna”. Teatercentrum har under flera decennier försvarat skäliga löner och goda arbetsförhållanden inom det fria teaterområdet. Det är då förbryllande att Scen & Film och Teaterförbundet kan få det så pass om bakfoten.

Påståendet att Teatercentrum vill sänka lönerna och inte teckna kollektivavtal är fullständigt felaktigt. Vi har vid upprepade tillfällen under formella förhandlingar och informella samtal med Teaterförbundet samt i offentliga uttalanden framfört att vi vill teckna ett kollektivavtal.

Det som vi tackade nej till var Teaterförbundets förslag på ett treårigt avtal då vi var osäkra på om branschen klarar av det. Vi har sedan dess öppnat upp för en vidare dialog med Teaterförbundet och vill ha samarbeten där vi tillsammans kan driva på för att få en uppräkning av bidragen. Det kommer i sin tur att leda till en bättre löneutveckling, vilket är något som vi alla vill se.

Det är olyckligt att Teaterförbundet har valt att inte ta till sig av det vi uttryckt vid upprepade tillfällen.

Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum ///

Grafikhuset