Enligt Teatercentrums nya stadgar, antagna vi extra kongressen den 28 maj 2015, är medlemskap öppet för fri professionell teater som yrkesmässigt utövar fri teaterkonst. Individer som önskar ta del av Teatercentrums verksamheter är välkomna att ansluta till Teatercentrums nätverk.


Vem kan ansluta sig till Teatercentrums nätverk?

Person som har genomgått yrkesutbildning på teaterområdet eller har dokumenterad erfarenhet av arbete med fri professionell teaterkonst kan efter erlagd årsavgift ta del av Teatercentrums nätverk.

Vad innebär det att vara ansluten till Teatercentrums nätverk?

Ansluten
– ges möjlighet till ett konstnärligt och kollegialt utbyte med Teatercentrums medlemmar och nätverk.
– ges möjlighet att utnyttja Teatercentrums regionala, nationella och internationella kontaktnät.
– kan medverka i Teatercentrums kultur- och arbetsmarknadspolitiska arbete som sker regionalt och nationellt med målsättning att stärka den fria teaterkonsten.
– får kontinuerlig information om Teatercentrums angelägenheter.
– har möjlighet att delta i Teatercentrums kurs-, fortbildnings- och seminarieverksamhet samt erhålla subventioner för kostnader knutna till dessa.

Vad kostar det?

Avgift för Teatercentrums nätverk 2019 är 1 500 kronor.
Avgiftsåret räknas från 1/1 – 31/12.

Hämta blankett för anmälan till nätverket här: Anmälan_Teatercentrums_Nätverk(2019)

 

Personuppgifter kopplat till Teatercentrums nätverk sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar kopplat till nätverket är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress samt personligt cv. Läs mer här >>>

 

VÄLKOMMEN till NATIONELLT NÄTVERKSFORUM 16 maj 2019:
>>> Vi är de andra. Vi är inte på riktigt.
Grafikhuset