kongress1web
kongress1web

Tisdag den 13 maj på Röda Kvarn i Helsingborg. Teatercentrum håller kongress och går till omröstning kring ändringar i stadgarna relaterat till medlemskapets form och innehåll. Förslaget är att det individuella medlemskapet tas bort och endast organisationer kan vara medlem. Individer kan dock fortsatt få stöd och deltaga i Teatercentrums verksamhet. Förslaget till förändring ska tas på ytterligare ett möte för att nå verkställighet.

Grafikhuset