Under den senaste tiden har det förts fram olika versioner om vad Teatercentrum sa nej till i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med Teaterförbundet, samt hur läget ser ut idag. Jag vill därför förtydliga några saker.

Till att börja med står vi inte utan kollektivavtal då det föregående avtalet har prolongerats, vilket betyder att 2012 års avtal fortfarande gäller. Vi har inte heller sagt nej till ett nytt kollektivavtal utan till ett av flera krav som Teaterförbundet ställer. Faktum är att vi accepterar alla deras krav förutom en höjning av minimilönerna. Vi sa till exempel ja till att tillföra yrkesgrupperna ljud-, video- och maskdesign till avtalet och att höjningarna av minimilönerna ska vara vägledande för justering av utgående löner.

Vi delar Teaterförbundets önskan om att få till ett kollektivavtal för 2013, men det kan inte tecknas utan att vi gemensamt tar fram en offensiv strategi för hur vi ska kunna få bidragen till den fria professionella teatern att räknas upp.

Vad som kommer ske härnäst är att jag och Anders Widell kommer att fortsätta att förhandla med Teaterförbundet om minimilönernas storlek.

Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum ///

Läs tidigare inlägg om strandade avtalsförhandlingar här.

Grafikhuset