busig
busig


Pia Huss skriver i Dagens Nyheter 2013/03/12 om hur barns behov reas ut, och pekar bland annat på den stora minskningen av antalet teaterbesök bland barn och unga.
Bara i Stockholm har besöksantalet minskat från 72 300 till 43 000 på sex år, en tendens Huss menar är generell för hela landet.

Teatercentrum är väl medvetna om de minskande publiksiffrorna. Därför är det viktigt att visa upp motbilder. I samarbete med bland annat Gottsunda Dans och Teater kommer Teatercentrum Östra regionen att genomföra en regional festival, Busig, med tonvikt på kvalitativ och spännande barn- och ungdomsteater. Under festivalen kommer Teatercentrum bland annat att arrangera ett seminarium som tar upp vikten av infrastruktur och spelplatser för teaterns möjlighet att visa upp sina föreställningar och barns tillgång till scenkonst av hög konstnärlig kvalitet.

Festivalen Busig äger rum den 14–19 oktober i Uppsala hos bland andra Gottsunda Dans och Teater.

Informationblad om Busig.

Grafikhuset