TeaterAlliansen
TeaterAlliansen
TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 september 2017

TeaterAlliansen erbjuder etablerade, yrkesverksamma, frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Genom sin anställning får skådespelarna en ekonomisk och social trygghet samt en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet. De anställda tar tjänstledigt för att arbeta inom yrket och återvänder till sin anställning på TeaterAlliansen mellan sina uppdrag.

Den som är intresserad av att ansöka fyller i ett elektroniskt formulär på TeaterAlliansens hemsida. Förutom personuppgifter efterfrågas information om utbildning och anställningar som skådespelare.

Den som ansöker måste uppfylla två grundkrav och ska:

  1. under de senaste tre åren ha frilansat och under den tiden ha haft anställning inom yrket i minst tolv månader
  2. under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid institutionsteatrar och/eller fria teatrar med statligt bidrag
Ansökan är öppen till och med den 30 april.
Grafikhuset