Mångfald-1
Mångfald-1


Teatercentrum presenterar en nyskriven policy för mångfald efter beslut på Riksdeltagarmöte den 28 maj 2015 i Malmö. Mångfaldspolicyn är en grund för mångfaldsarbete inom Teatercentrums organisation och inom medlemmarnas egna verksamheter.

Ett mångfaldsarbete inom scenkonstområdet är en pågående process som öppnar upp för både stora och små möjligheter att diversifiera innehåll, uttryck, kroppar, röster, geografiska och demografiska aspekter med mera – på scenen. Hur ett mångfaldsarbete kan se ut, och gå till, ser olika ut på olika platser och i olika sammanhang. Gräv där du står, är en enkel devis, som pekar ut var och ens möjlighet att göra skillnad och bidra till en stark och positiv scenkonstutveckling som bättre svarar mot samtiden.

En mångfaldspolicy är ett dokument som ligger till grund för en mångfaldsplan. En plan, till skillnad från en policy, innehåller fler detaljer och praktiska beskrivningar av delegerat ansvar och insatser, ofta med angivna tidsramar. Teatercentrums mångfaldspolicy kan du läsa här. En pdf för nedladdning kommer att publiceras framöver. Medlemmar som behöver konsultation i mångfaldsarbete är välkomna att kontakta våra verksamhetsledare.

Teatercentrums mångfaldspolicy är framtagen i samarbete med Lina Zavalia, Settings, och har skrivits av Eva Gustafsson, tidigare verksamhetsledare Norra regionen samt Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare. Lina Zavalia är utbildad konst- och genusvetare samt utbildad producent på Dramatiska Institutet. Hon var projektledare i den statliga utredningen Plats på scen som var den första genomlysningen av svensk scenkonst ur ett jämställdhetsperspektiv. Hon har även genomfört en utbildningsturné kring jämställdhet och organisationsutveckling för kulturinstitutioner och det fria kulturlivet i Sverige.

Läs vår nya ordförande Jenny Forslunds personliga och inspirerande krönika om sambanden mellan mångfald, demokrati och fri scenkonst: Ingen är fri utan mångfald.

Grafikhuset