I förra veckan sa Teatercentrum nej till Teaterförbundets förslag till ett nytt kollektivavtal för fria professionella teatrar. Skälet till vårt beslut är enkelt: det går inte ihop ekonomiskt.

Medan löner och andra kostnader för att driva fri teater stadigt ökat de senaste åren har kulturbidragen inte räknats upp enligt index. Det här har lett till att förutsättningarna för att bedriva fri teaterkonst håller på att gå från svåra till nästintill omöjliga. Situationen är så pass allvarlig att om vi skulle acceptera Teaterförbundets förslag på ett treårigt avtal med en löneökning på 2,2 % 2013, 2,7 % 2014 och 2,5 % 2015 så skulle det kunna leda till att ett antal fria teatrar blir tvungna att slå igen.

Våra medlemmar genomför ungefär 7000 föreställningar för cirka 350 000 personer – varje år. Det sker främst via turnéer över hela landet, men våra medlemmar finns även i de större städerna. Vi tillhandahåller teater över hela landet och för många människor som annars inte skulle ha tillgång till teater. Vi bidrar till att Sverige har ett rikt kulturliv.

Vi vill värna om den svenska modellen med ett rikt kulturliv för alla. Det är idag möjligt att för en relativ billig peng att ta del av högkvalitet teater var du än bor i Sverige.

Vi vill fortsätta att producera högkvalitativ och tillgänglig teater, men för att kunna göra det behöver kulturbidragen räknas upp. Om inte det sker kommer det oundvikligen att leda till att fria teatrar försvinner.

Det är flera som har insett att de ekonomiska ramarna för fria teatrar kraftigt försämrats. I Teaterförbundets egen tidning AKT tas denna fråga upp i slutet av förra året (Nr.7 2012). Många kulturpolitiker talar gärna om vikten av att vi har ett rikt fritt kulturliv, men det är väldigt mycket prat och absolut ingen verkstad. Det är nu dags för våra politiker att ta sitt ansvar så att vi kan ha ett rikt kulturliv som kan verka under anständiga förhållanden. Det är dags att införa en uppräkning av bidragen!

Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum ///

Läs även senare kommentar av ordförande här.

Grafikhuset