Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är Teatercentrums utbudsdagar för barn och unga som äger rum i hela Sverige vid tre-fyra olika tillfällen under året.

I Stockholm och Skåne har Teatercentrum sedan länge arrangerat utbudsdagarna Stjärnkalaset respektive Skånsk Teaterdag, med syfte att presentera hela föreställningar för arrangörer, kulturombud och inköpare. I Stockholm har föreställningar ägt rum på teatrarnas egna scener medan de i Skåne oftast spelats på en eller ett fåtal platser. I Teatercentrums västra region har barnteaterfestivalen TRETE i Trollhättan varit det primära arrangemanget för att kunna ta del av hela föreställningar för barn och unga, men under 2019 arrangeras en ny utbudsdag i Göteborg; “Stjärnkalaset Västra” som agerar startskott för Teatercentrums nya satsning. Ytterligare en utbudsdag planeras för Teatercentrums norra region.

Hela föreställningar

På samtliga Stjärnkalas kommer du som arrangör eller inköpare att kunna ta del av hela föreställningar för olika målgrupper, ibland med den tilltänkta målgruppen i publiken. I Östra och Västra kommer det presenteras fler föreställningar med parallella spår för olika åldrar, medan det i Södra läggs ett kurerat program där du får möjlighet att ta del av alla föreställningar.

Professionella fria teatrar

På samtliga Stjärnkalas spelas föreställningar av Teatercentrums medlemmar, där alla bedriver professionell verksamhet och är anslutna till det kollektivavtal som Teatercentrum förhandlar fram med Teaterförbundet. Ibland kommer detta program kompletteras med föreställningar av andra aktörer eller seminarier som skänker nya insikter om barn- och ungdomsteater och dess förutsättningar.

Digitalt

En viktig del av Stjärnkalaset är den digitala plattformen som du finner här på hemsidan under Aktuellt Utbud. Där finner du föreställningar från hela landet, men framförallt de som medverkar på Stjärnkalaset. Utöver den vanliga informationen om teknik, pris och målgrupp finns hos alla föreställningar även ett 7 minuter långt klipp, rakt framifrån, som ger dig en uppfattning av hur det är att sitta i publiken.

OBS! Denna avdelning öppnar den 2 september.

Stjärnkalaset Västra

30 oktober 2019 i Göteborg. Anmälan öppnar i september.

Stjärnkalaset Östra

Januari 2020 i Stockholm

Stjärnkalaset Södra

Mars 2020 i Skåne

Stjärnkalaset Norra

Mer info kommer