Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är Teatercentrums utbudsdagar för barn och unga som äger rum i hela Sverige vid tre-fyra olika tillfällen under året.

I Stockholm och Skåne har Teatercentrum sedan länge arrangerat utbudsdagarna Stjärnkalaset respektive Skånsk Teaterdag, med syfte att presentera hela föreställningar för arrangörer, kulturombud och inköpare. I Stockholm har föreställningar ägt rum på teatrarnas egna scener medan de i Skåne oftast spelats på en eller ett fåtal platser. I Teatercentrums västra region har barnteaterfestivalen TRETE i Trollhättan varit det primära arrangemanget för att kunna ta del av hela föreställningar för barn och unga, men under 2019 arrangeras en ny utbudsdag i Göteborg som är startskottet för Teatercentrums nya satsning. Ytterligare en utbudsdag planeras för Teatercentrums norra region.

Stjärnkalaset Västra

30 oktober 2019 i Göteborg. Anmälan öppnar i september.

Stjärnkalaset Östra

Januari 2020 i Stockholm

Stjärnkalaset Södra

Mars 2020 i Skåne

Stjärnkalaset Norra

Mer info kommer