Stjärnkalaset anmälningsinfo

Teatercentrum har under senaste året arbetat med en omfattande genomlysning av hur vi arbetar med förmedling och synliggörande av våra medlemmar. Detta har bland annat resulterat i ändrade arbetsrutiner, omprioriteringar av projekt och nya insatser som på ett bättre sätt skall skapa fler arbetstillfällen för våra medlemmar i hela landet. Teatercentrum kan i och med detta med glädje presentera våra utbudsdagar: ”Stjärnkalaset Östra/Södra/Västra/Norra”

Teatercentrums utbudsdagar Stjärnkalaset är en fusion av Skånsk Teaterdag, Stjärnkalaset i Stockholm och den nya utbudsdagen i Göteborg efter Stockholms modell. Ytterligare en planeras för norra regionen. Digital Utbudsdag och Skapande skola-hemsidan, som tidigare endast funnits i södra regionen, står för vår digitala satsning där Teatercentrums nya hemsida kommer att bli ett centralt verktyg beträffande förmedling och synliggörande av våra medlemsteatrar och deras utbud.

När äger de rum?          

Stjärnkalaset Östra – januari

Stjärnkalaset Södra – mars

Stjärnkalaset Västra – oktober

Stjärnkalaset Norra – planering pågår

Hur ansöker man?

Ansökan kan göras av alla medlemmar i Teatercentrum som är hemmahörande i den region som Stjärnkalaset äger rum i. Medlemmar i Teatercentrum västra kan söka till Stjärnkalaset Västra o.s.v.  

Ansökan görs på Teatercentrums hemsida genom att ni lägger in er föreställning i vårt aktuella utbud med all nödvändig information. Ibland behöver ansökan kompletteras med att ni fyller i ett specifikt formulär som skickas ut några månader innan respektive Stjärnkalas. Det är vår ambition att alla som vill skall få en plats på Stjärnkalaset och att alla medverkande skall få full ersättning. Olika regioner kan efter omständigheter ha särskilda urvalsvillkor. Nästa ansökningsperiod är i augusti och berör Stjärnkalaset Västra.

OBS! Det är obligatoriskt att tillhandahålla en 7-minuter lång film från föreställningen för att medverka på Stjärnkalaset. Den behöver inte vara med vid ansökan om föreställningen inte är färdig, men skall kompletteras med innan utbudsdagen äger rum.

Vilka besöker utbudsdagarna?

Till Stjärnkalaset bjuds arrangörer, kulturombud och inköpare från hela landet in, med särskilt fokus på de lokala. Ibland öppnas det även upp för möjligheten att barn är publiken.

Hur används den digitala avdelningen?

All förmedling som Teatercentrum bedriver tar sin utgångspunkt i det utbud som finns på vår hemsida. Det som figurerar där kommer vi använda till fysiska utbudskataloger och för spridning till arrangörer och inköpare vid andra utbudsdagar. Framförallt kommer vi på inför, under och efter Stjärnkalaset på olika sätt även kunna peka på det utbud som finns i hela landet.