STeve pic good-2
STeve pic good-2

Medlemserbjudande!

Skådespelare, musiker och regissör Stephen Rappaport presenterar
sin workshop Intuition in action i Luleå. Workshop, hotell och resa ingår i ett medlemserbjudande till alla anställda vid medlemsteatrar
samt anslutna individer till Teatercentrum Norra regionen.

 

Datum lördag-söndag 16-17 december 2017
Tider kl. 9-16 båda dagarna, med reservation för eventuell förlängning till 16.30 den avslutande söndagen.
Lokal Luleå Rytmik & Balettförening, Norra Strandgatan 1, Norra Hamn, Luleå
Anmälan christina.degerstrom@teatercentrum.se
Sista anmälningsdag fredag 1 december
Ange dina behov av boende och resa inom norrlandslänen. Erbjudandet om hotellnätter och ersättning
för resa omfattar inte medlemmar och anslutna individer som verkar/är bosatta inom Luleå kommun.

Måltider på egen bekostnad. Övernattning på Clarion Hotell Sense i Luleå samt resa med tåg, buss eller i egen bil till och från Luleå, ingår i medlemserbjudandet som riktas mot medlemmar i Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr, samt anställda vid Teater- eller Dansalliansen.

Läs mer på Stephen Rappaports hemsida.
Ladda ned InbjudanWorkshopRappaportLuleå

Arrangörer Teatercentrum Norra & Danscentrum Norr
I samarbete med Teateralliansen & Dansalliansen
Med stöd av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen

Workshopen arrangeras inom rampen för det tvååriga kompetensutvecklingsprojektet GUPPY, som i lika delar ägs och drivs av Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr. GUPPY vänder sig till fria professionella utövare av scenkonst i de fyra nordligaste länen och syftar till att skapa kollegiala mötesplatser och arrangera kompetenshöjande aktiviteter.

Grafikhuset