vinternsmedtext
vinternsmedtext

Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Nu har vi sammanställt svaren för 2013.

Vi fick svar från 34 av de 77 fria teatrar som var medlemmar i Teatercentrum 2013. Därmed kan vi inte presentera en exakt redogörelse för hur det ser ut för den fria teatern i Sverige. Vi kan dock konstaterar att det är en relativt representativ blandning av teatrar som har svarat. I sammanställningen redovisar vi därför de exakta svaren för de 34 teatrar som svarat, men också nationellt de summor som ungefärligt kan visa hur det skulle se ut om vi fått in svar från alla de fria teatrar som var medlemmar i Teatercentrum 2013.

Utifrån inkomna uppgifter uppskattar vi att våra medlemmar under 2013 spelade c:a 11 000 föreställningar för en publik på c:a 645 000 personer. För att göra detta arbetade mer än 1 100 personer, i olika omfattning, vid medlemsteatrarna under förra året.

Välkommen att ta del av hela sammanställningen i Statistik 2013.

För frågor om materialet, vänligen kontakta Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen.
Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Grafikhuset