TC västra stor
TC västra stor

Statistiken från Västra Götalandsregionen visar tyvärr på dystra siffror för såväl teater som de andra konstformerna. Det sammanlagda antalet elever som har tagit del av konst och kultur genom arrangörsstödet har sjunkit med över 13,5 procent jämfört med 2013. Den fria teatern kan notera en minskning på nästan 9 procent.

I Göteborgs Stad pekar dock siffrorna för fria teatrar uppåt när det gäller barn och unga. Kanske beroende på skrivningen att alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år som i fjol återkom till stadens budget.

FÖR BARN OCH UNGA I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Västra Götalandsregionen redovisar statistik som avser sålda teaterföreställningar som omfattas av regionens arrangörsstöd för barn och unga. Denna statistik, som fångar in de fria teatrarnas spelningar för barn och unga, visar på en kraftig minskning under 2014. Publikantalet minskade med 10 629 besök till totalt 50 058. Till en viss del kan minskningen förklaras av att nycirkus/cirkus nu ligger som en egen kategori till skillnad från 2013. Räknar vi in deras 5 325 besök (som i fjol ingick i summan över fri teater på turné) så uppgår minskningen till mer blygsamma 9 procent och landar strax under nivåerna för 2012. Notera dock att föreställningar som betalats med Skapande skola medel liksom tidigare inte är inräknade, och att det idag inte finns någon övergripande syn på hur många barn och unga som nås, oavsett betalningsmetod.

FÖR BARN OCH UNGA I GÖTEBORG
Vad gäller de fria aktörerna pekar siffrorna från Göteborgs Stad i motsatt riktning. Kulturförvaltningens statistik över barn och ungas teaterbesök inom ramen för den så kallade biljettsubventionen, visar för de fria teatrarna på en ökning med 7 procent. Totalt hade fri scenkonst (som i statistiken även inkluderar dans- och musikteaterföreställningar) 62 838 besök.

Grafikhuset