Inbjudan_soppsamtal2015_webb
Inbjudan_soppsamtal2015_webb

 

Den 7 oktober bjuder Teatercentrum Norra in till soppsamtalet ”Rätten att följa sina drömmar” tillsammans med Kulturcentrum för barn & unga och Ungdomens Hus / Hamnmagasinet.
Vi lyssnar till skådespelare Camilla Björnehall, Stefan Fries och Daniel Tholander och deras egna berättelser, om vägen från teater som fritidsintresse till teater som anställningsgrund för uppdrag
vid Ögonblicksteatern i Umeå.

Alla unga har rätt till konstnärliga uttrycksmöjligheter och konstnärlig utövning oavsett funktionsvariation. Det är grundsynen hos dramapedagoger Ninni Flemming och Kajsa Reicke som båda arbetar vid den kommunala verksamheten Kulturcentrum för barn och unga i Umeå. Vi vill berätta för fler om vår verksamhet, att vi finns här som en resurs på området, säger Kajsa.

Soppsamtalet knyter an till de arbetssätt och teman som tidigare drevs av Festival Normal / Ögonblicksteatern, Umeå. En festival som sprängde gränser och vågade nytt ifråga om normer för vem som är, och tillåts vara,
aktör på en scen. Festival Normal ställde frågor om representation, funktion, kropp och identitet.

I soppsamtalet den 7 oktober ligger fokus på tillgänglighet och inkludering genom egen utövning och fritidsverksamhet. Det vänder sig till unga och unga vuxna med kulturintresse, vuxna i anslutning till barn och ungas fritid och vardag, samt allmänheten.

Samtalet handlar en del om teater men det finns också tid att prata om fler konstformer.

Soppsamtalet har fri entré. Lunchsoppa med kaffe och kaka kan köpas till för 40 kr.
Lokalerna är tillgängliga och finns mitt i centrala Umeå, i Hamnmagasinets kafédel.

Soppsamtal: Rätten till sina drömmar
onsdag 7 oktober 2015 kl. 11-13
panel: 
Camilla Björnehall, Stefan Fries, Daniel Tholander, skådespelare och Annika Olsson, pedagog
moderator: Ingrid Lindelöw Berntsson, SHIFT Education

Inbjudan_soppsamtal2015

 

 

  1. Pingback: 5 dagar 5 bilder | designmadde

Comments are closed.

Grafikhuset