TCO_logga
TCO_logga

Socialdemokraterna i Stockholm vill nu skrota det starkt kritiserade kulturstödet till de fria teatergrupperna. Förtroendet för modellen är raserat och dess funktion är alldeles för kortsiktig, säger oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) till DN enlitg vad Teatercentrum erfar.

Kulturstödssystemet som presenterades i augusti 2011 var socialdemokraterna med och införde.

—  Det här har skötts så dåligt och havererat så tydligt att vi måste börja om nu – och det är bråttom: Många kulturarbetare diskuterar detta dagligen och det här handlar ju om deras försörjning, säger Rudin.

Han anser att han och andra politiker inte tagit det nödvändiga ansvaret för stödet och dess effekter på Stockholms kulturliv.

Tomas Rudin ska beskriva läget när oppositionsbudgeten presenteras i Stadshuset på tisdag. Han vill också nu bjuda in de berörda kulturverksamheterna för att diskutera hur ett bättre fungerande stödsystem borde se ut.

Rudin beskriver kulturförvaltningens ”ifrågasättande attityd” mot de fria teatergrupperna och kravet på årliga anslagsprövningar som destruktivt.

— Jag kan självkritiskt konstatera att vi inte tillräckligt noga följde upp hur information och genomförandet av stödsystemet kom att bli. Vi borde ha säkrat det långsiktiga stödet.

Grafikhuset