Teatercentrum gratulerar Skuggteatern, Umeå som utvalts till Scenkonstbiennalen med den normkritiska föreställningen I am not a girl. Föreställningen baseras på den verkliga personen Andreas Bruces livsöde och hennes gränsöverskidande av kön och genus i ett historiskt Sverige som präglades av samma normer och idéer om kön och genus som idag.

I det enkelt, snyggt konstruerade scenrummet i kulturhuset Klossen lyckas Skuggteatern förmedla alla de förväntningar och fördomar som följer med en berättelse om en transpersons livsöde. De gör det avskalat, roligt och med dramaturgisk träffsäkerhet.
/Västerbottenskuriren

I am not a girl är en föreställning med utgångspunkt från Andreas Bruce egna memoarer utgivna med titeln Therese Andreas Bruce, som skildrar en självupplevd redogörelse av en transperson i Sverige på 1800-talet. Bruce registrerades i fel kön i en tid där könsöverskridning inte sågs med blida ögon varken från samhället eller kyrkan men trots att levnadsbeskrivningen är 200 år gammal visar den hur samhället på många sätt fortfarande står kvar på samma plats i form av fördomar, öppet avståndstagande, våld eller hot om våld mot transpersoner.

I am not a girl är en föreställning som skildrar och ifrågasätter religiösa, livsstilsrelaterade, och könsmässiga kulturer. En föreställning om tro; att trots att religionen förkastar den du är anse sig välsignad och beskyddad av Gud. En föreställning om fördomar och diskriminering. En föreställning om att bara vilja vara en vanlig man. En föreställning om en man som föder ett barn och fostrar det som vilken pappa som helst. En föreställning om en man som föds och begravs som en kvinna.

Föreställningen producerades med stöd av Kulturrådet och Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad.
Läs mer om Skuggteatern här.

Grafikhuset