IMG_0762
IMG_0762

Teatercentrum kan förmedla ett brett utbud av projekt för Skapande skola och Skapande förskola som möter olika behov och önskemål. Våra medlemmar,  professionella fria teatrar och scenkonstnärer, har ett stort utbud av föreställningar för alla åldrar och stor yrkesmässig kompetens i att hålla workshops inom olika scenkonstområden, som teater, drama, mim, dockteater och improvisation.

Information om Skapande skola-stödet och ansökan finns på Kulturrådet hemsida.

Skapande skola är en statlig satsning som syftar till att integrera konstnärliga och kulturella uttryck i skolan. Kulturrådet fördelar medlen efter att en huvudman för en eller flera skolor gjort en ansökan, där bland annat en tydlig handlingsplan ingår för vad bidraget ska användas till. Det är olika från kommun till kommun vem som gör övergripande ansökan till Kulturrådet.

Teatercentrum hjälper till att matcha skolans behov med de teatrar och scenkonstnärer som finns bland våra medlemmar och vad de kan erbjuda skolelever. Tillsammans med övriga centrumbildningar kan vi erbjuder konstövergripande samarbetsprojekt.

Längre projekt

Vi vill locka till fördjupande samarbeten som utgår från både skolans och teaterns behov. Vi utgår från just din verksamhets behov och önskemål och knyter samman kulturinsatsen i skolans arbete.  Varje samarbete är unikt och utformas med skola och teater tillsammans.

Färdiga paket

Våra medlemmar erbjuder också många kortare program med konkreta koncept som det bara är att beställa. Vi hjälper till att hitta det utbud som passar för en viss åldersgrupp, ett specifikt tema, genre eller teknik.

Vill du ha mer information?

Kontakta ett av våra regionala kanslier så berättar vi om de regionala nätverk som finns för Skapande skola i din närhet. Det går också bra att bekanta sig med våra medlemmar under fliken Teatrar här på hemsidan. Där presenteras alla fria teatrar som är medlemmar hos oss och du kan själv ta direktkontakt eller kontakta oss med frågor om de olika teatrarna.

Skapande skola i Södra regionen

I Södra regionen har Teatercentrum haft en särskild Skapande skola-konsulent som specifikt arbetat med rådgivning och planering av samarbetet med kulturaktörerna, formulering av Skapande skola-ansökan och hur projekt kan kopplas till de olika ämnena i läroplanen. Tyvärr har vi inte det längre, men vi fortsätter arbetet med vår Skapande skola-hemsida och representation på diverse utbudsdagar och Skapande skola-arrangemang. Vi kommer också att fortsätta med stöd vid ansökningar.
Skapande Skola-hemsida med projekt i Södra regionen finner du HÄR.

Grafikhuset