biennal19
biennal19
Den 14-19 maj 2019 är det dags för Scenkonstbiennalen i Sundsvall. Teatercentrum och bibu medverkar med ett antal seminarier och arrangemang i biennalprogrammet och Teater Soja ger två föreställningar under biennalveckan. Mycket nöje!

 

KvinnorOFF-program med Teater Soja
KVINNOR – en stört skön monolog
med Sofia Andersson

 

Onsdag 15 maj kl. 19.00 – 21.00 ink. 20 min paus.
Lördag 18 maj kl 16.00 – 18.00 ink. 20 min paus.
Stadshusverandan/Bryners Bistro, Sundsvall

 

Pris för deltagare i Scenkonstbiennalen 170 kr (ord.pris 225 kr)
>>> Läs mer och boka era biljetter här: Entré Sundsvall

 

 

kom och mingal med oss ///
Teatercentrum 50 år – kom och fira med oss!

Teatercentrum startade 1969, när fria grupper växte fram för att skapa scenkonst i nya former. Idag har Teatercentrum nästan 100 medlemmar, fria professionella teatrar runt om i hela landet, som tillsammans ger nära 13 000 föreställningar för 800 000 personer om året. Välkommen att fira 50 år med Teatercentrum! Vi delar några avgörande ögonblick genom åren och blickar framåt. Kom och mingla med teatrar och aktörer, vänner och kollegor, från nu och förr. Dela en skål och ett minne med Teatercentrum!

torsdag 16 maj kl.16:00

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

Uppropet fortsätter! Sedan 2014 driver Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film Upprop för den fria scenkonsten, ett gemensamt krav på fördubblade anslag till den fria scenkonsten och ytterligare fyra punkter om förbättrade villkor. 2018 kom en välkommen ökning av det statliga anslaget, men långt från den fördubbling som behövs. Det krävs en fortsatt diskussion, som ofrånkomligen handlar om pengar, men också om infrastruktur och verksamhetsvillkor för den fria scenkonsten. Välkommen att mingla med oss och delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid! 

fredag 17 maj kl.16:00

samtal och diskussion ///
Vill du se en teater förvandlas till stans coolaste cykelaffär?
Mobilisering för kulturlokaler!

Teaterlokaler blir utmanövrerade av sina hyresvärdar som hellre vill se kommersiella aktörer som hyresgäster i huset. Hyrorna höjs, producenter ägnar alltmer tid åt att hitta gästspel och fixa uthyrningar för att finansiera sina lokaler, istället för att producera scenkonst. Finns det regelverk som kan förändras för att gynna uthyrning till kulturverksamheter? Hur blir det mer attraktivt att hysa en teater i huset? Hur skapas en tryggare hemvist för scenkonst och mer medel över till produktion? Kom och dela dina erfarenheter och idéer i en tankesmedja där vi lägger grunden till nya aktioner. Samarrangemang med Scensverige.

tisdag 14 maj kl.13:00

Förväntat eller överraskande
- ett analysverktyg om normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst

Teatercentrum presenterar och samtalar med några inbjudna gäster om Förväntat eller överraskande, ett analysverktyg som tagits fram med syfte att ta mångfaldspolicy till praktisk verksamhet. Verktyget är avsett att vara ett hjälpmedel för självreflektion i relation till normer och inkludering, till stöd och inspiration för både teatrar och arrangörer att systematiskt och över längre tid reflektera och diskutera kring mångfald i det egna arbetet. Målet är att skärpa synen och öva balansen, för att få tillgång till andra möjligheter, berättelser, kroppar och röster på scenen.

tisdag 14 maj kl.14:45

Mentor Room
- delad erfarenhet är dubbel erfarenhet

Är du eller din verksamhet på väg ut i oprövad terräng? Står du inför nya uppgifter och sammanhang, eller känns det som om det tagit stopp i arbetet? Mentor Room erbjuder en timmes exklusivt kollegialt mentorskap. Du föranmäler ditt ärende, problem eller utmaning och blir sammanförd med två kollegor som besitter relevant kompetens och erfarenhet för din frågeställning. Mentor Room bygger på ömsesidigt lärande i förtroende, där såväl deltagare som mentorer får nya perspektiv. Efter modell som utvecklas inom ramen för IETM, av Lena
Bang, Christine Fentz, Annika B Lewis.

fredag 17 maj kl.10:00

BIBU ARRANGERAR:
Forskning och metoder inom scenkonstområdet för barn och unga

bibu presenterar fyra olika forskningsprojekt och metoder inom scenkonstområdet för barn och unga. Låt bredden på pågående projekt inspirera och öppna upp för fortsatta samtal: Att växa sidledes, tematik och barnsyn i Suzanne Ostens scenkonst, avhandling av Rebecca Brinch, doktorand i teatervetenskap Stockholms universitet. Girling Together: A Dialouge, ett tvärsektoriellt samarbete mellan Scenkonstnärer och Flickforskare, med Linda Forsell, PotatoPotato Scenkonst, och Kajsa Widegren, forskare i Genusvetenskap. EU-projektet Mapping, a map on the aesthetics of performing arts for early years, presenteras av Sara Myrberg, konstnärlig Teater TreKänsloarbete i interaktiva möten med barn och unga: en metod, med Anna Lundberg, Linköpings universitet, Riksteatern

onsdag 15 maj kl.13:00

Alibi eller magi? Del 1: institutionsteatern status och resurser barn och unga

Är institutionsteatrarnas barn- och unga scener egentligen en alibiverksamhet eller är det en självständig
konstnärlig verksamhet? Institutionsteatrar med ung scen fria från ”moderteatern” eller integrerad i
verksamheten – har organisationsformen betydelse vad gäller plats, utrymme, mandat, status, resurser och
konstnärliga resultat? Och vad blir konsekvenserna av att det ser olika ut? Finns det en tendens åt ena eller
andra hållet? Ett samtal kring organisation, status och konstnärliga val, med Lisa Nowotny, chefsproducent och administrativ chef Backa teater, Alexandra Hill, producent Unga Malmö Stadsteater, Kristoffer Berglund, projektledare barn och unga, Teater Västernorrland.

torsdag 16 maj kl.13:00

Alibi eller magi Del 2: det självpåtagna uppdraget fri scenkonst för barn och unga

Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett varierat utbud i hela landet samt svarar, inte minst, för en stor andel av den professionella scenkonsten för barn och unga. Är det ett fritt val eller ekonomisk nödvändighet? Vilka är de konstnärliga och pragmatiska valen bakom den fria scenkonsten för barn och unga? Ett samtal kring strukturer, status och konstnärliga val, med Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare Embla dans och teater, Peter Engkvist, konstnärlig ledare Teater Pero och Emil Nilsson-Mäki, konstnärlig ledare Skuggteatern.

fredag 17 maj kl.14:00

Bokning och hela programmet till Scenkonstbiennalen, här >>>
Grafikhuset