Niklas_Hald_9x12
Niklas_Hald_9x12

Den 15 oktober föreläser Niklas Hald på Teaterhögskolan
vid Luleå Tekniska Universitet i ett samarbete mellan
Teatercentrum Norra, Svenska Assitej och LTU.

Avhandlingen ”Skådespelaren i barnteatern” har rönt stor uppmärksamhet
och tidigare presenterats bland annat i Stockholm och Göteborg.

Niklas Hald är barnteaterskådespelaren som disputerade på sina egna erfarenheter. I sin forskning väcker han frågor om det sammanhang i vilket barn- och ung publik möter teaterkonst. Ett sammanhang som ofta är skolans. Vilka särskilda krav ställs på en skådespelare som spelar teater för barn och unga? Hur ser mötet ut? Vilka faktorer är aktiva? Niklas Hald har tilldelats Prix D’Assitej 2015 för sitt unika forskningsbidrag till kunskapen om barnteaterskådespelarens ”dubbla uppdrag”, konstnärligt och pedagogiskt, i mötet med en ung publik.

Välkomna!
När torsdag 15 oktober 2015 kl. 18.30
Var Teaterscenen, Teaterhögskolan i Luleå på Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Anmälan christina.degerstrom@teatercentrum.se
Tillgänglighet ange dina behov vid anmälan
Arr:
Teatercentrum Norra och Svenska Assitej i samarbete med Teaterhögskolan i Luleå
Fri entré inkl. kaffe med dopp.

Grafikhuset