Flyer
Flyer

Replik på ”Krav på ökat ansvar för ungas rätt till kultur” från Länsteatrarna i Sverige (2015-04-28)

Det är bra med gemensamma uttalanden och tydliga målsättningar! Därför blev vi mycket glada när vi läste om kraftsamlingen och det konkreta pressmeddelandet från Länsteatrarna den 28 april.

I Sverige finns det väldigt många olika scenkonstproducenter som har barn och unga som målgrupp. Länsteatrar, fria grupper, dansproducenter och de flesta av landets stads- och dansteatrar skapar tillsammans ett stort och varierat scenkonstutbud för barn och unga i Sverige, och bidrar till mångfald och bredd.
Med tanke på samhällets höga krav på människor i vardande ökar behovet av kulturell bildning och närvaro av kultur under barns och ungas uppväxt. För det är vetenskapligt bevisat, såsom Länsteatrarna också formulerar det: ”Det får oss att utvecklas som människor vilket är viktigt för att vi skall förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans. Att vi har förmågan att se oss själva i andra och inte bara identifiera oss med det som är likt oss utan också det som är olikt oss.”

Vi efterfrågar, bland hela det svenska scenkonstområdet, en ökad samverkan. Samverkan nationellt, samverkan mellan regioner/landsting och samverkan mellan kommuner.

Samverkan internt kan omfatta flera områden: produktion, distribution, scenkonstutveckling ur regionala och nationella aspekter, att ta tillvara internationell utvecklingspotential på området scenkonst för barn och unga, stärka kunskapsbygge och teoribildning, med mera. Det finns mycket att lära av varandra, internt, om hur konstnärlig- och kulturpolitisk utveckling på scenkonstområdet ser ut runt om i Sverige.

Vi behöver mobilisera en lobbyverksamhet tillsammans för att sätta fokus på VAD branschen har för behov, HUR behoven skall tillgodoses och VEM som kan och tar ansvar för olika områden. Det strukturella problemet att kultur för barn och unga har en lägre prioritet än kultur för vuxna måste åtgärdas. Att ändra på en struktur kräver samverkan inom ramen för ett långsiktigt förändringsarbete. Den processen kräver samarbetsvilja och gemensamma mål.

Vårt mål är att scenkonst för barn och unga ska ges möjligheter att uppnå högsta kvalitet och ha en självklar plats i alla barns och ungas uppväxt – nu såväl som i framtiden. Därför välkomnar vi Länsteatrarnas upprop och hoppas att det kan vara startskottet för en ökad samverkan.

2015-05-04

Maria Ragnarsson, vd Bibu AB

Lisbeth Morin, ordförande Bibu AB

Marie Wallsten, styrelseledamot Bibu AB, Teatercentrum

Christina Degerström, styrelseledamot Bibu AB, Teatercentrum

Anders Widell, styrelseledamot Bibu AB, Teatercentrum

Bengt Andersson, styrelseledamot Bibu AB, Svenska ASSITEJ

Anna Asker, styrelseledamot Bibu AB, Svenska ASSITEJ

Niclas Malmcrona, styrelseledamot Bibu AB, Svenska ASSITEJ

Grafikhuset