conny
conny


GRUNDERNA I QLAB 4.0

FORTBILDNING FÖR FRIA TEATRAR – (KURSEN ÄR FULLTECKNAD NYTT TILLFÄLLE 14 DEC 2018)

Den 24:e augusti ska fria teatrar träffas i Västerås. Då håller Teatercentrum tillsammans med Conny Petersén från Teater Tropos en  grundkurs i den nya versionen Qlab. Qlab är ett program för att styra ljud och ljus och används av många teatrar.
Så här berättar Conny om kursen:

”Upplägget är att jag omväxlande visar exempel och ni programmerar och prova er fram. Kanske hittar vi tillsammans nya funktioner vi inte kände till.”

För oss på Teater Tropos har Qlab framförallt inneburit möjligheten att arbeta avancerat med ljud, ljus och bild och ändå bara ha enkla tryck under själva föreställningen. Jag kommer att ta med mig konkreta exempel till kursen. Jag arbetar med både Qab 3 och Qlab 4 och det mesta vi går igenom finns i båda programmen. Största skillnaden är att 4:an har ljusprogrammering.”

Innehåll:
Programmets helhet, programmering och hur du kan skapa en struktur som är lätt att hitta i om körlistan blir lång med många olika moment.

Ljud – hur jag lägger in ljud, tider, klippning, loopar, hastighet och effekter.

Bild – stillbilder, text och video. Att redigera och klippa i direkt i Qlab. Jag visar även hur jag använt Qlab för att animera.

Ljus – Vi tittar lite snabbt på hur ljusstyrningen i Qlab 4.0 ser ut och hur du kopplar mellan dator och dimmer.
I qlab tre kan du inte programmera ljus, men du kan ”go:a” ett ljusbord från programmet. Jag visar var funktionen finns i programmet.

Gruppering – Olika quer kan synkas genom att skapa grupper. En grupp kan innehålla obegränsat antal que:er som startas av ett och samma GO. De kan startas samtidigt, i följd eller efter helt individuella tidsangivelser. Jag visar och ni provar.

Conny Petersén har gjort liknande kurser för Teatercentrum.

Eftersom kurser i Qlab är populära så genomför Teatercentrum en ny kurs tillsammans med Conny Petersén den 14 december.

Kursen ingår i Region Västmanlands satsning Kreativa och Kulturella projekt för att stärka det fria kulturlivet.
Kursen finansieras med medel från denna satsning av Landstinget i Västmanland.

Grafikhuset