Teatercentrums styrdokument* och avtal. 

Råd och rekommendationer:

Medlemsinformation:

RIKSDELTAGARMÖTE 16 MAJ 2019 i Sundsvall: Kallelse&inbjudan_Riks2019_Teatercentrum50år
MOTIONER/FÖRSLAG SENAST 13 MARS 2019 Mall_för_motion

Avtal och arbetsgivarfrågor:

Kollektivavtal_Teatercentrum-Teaterforbundet_20170401-20200331
Löneuppräkning av löner och andra ersättningar fördelas på
2,1% från 1 juni 2017
2,2% från 1 april 2018
2,2% från 1 april 2019
SAMMANFATTNING Loner och ersattningar 2017-2020
Forhandlingsprotokoll-TC-TF-2017-paskrivet

Juridisk rådgivning – Serviceavtal med Arbetsgivaralliansen

Serviceavtalet innebär att Teatercentrums medlemmar, med dess arbetsgivarrepresentanter, har möjlighet att kontakta Arbetsgivaralliansen för arbetsrättslig rådgivning med frågor som rör förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. För mer information kontakta någon av Teatercentrums verksamhetsledare.

 

Årsberättelse:

 

Remisser /// Rapporter:

Grafikhuset