Teatercentrums styrdokument* och avtal. 

Råd och rekommendationer:

Medlemsinformation:

RIKSDELTAGARMÖTE & EXTRA KONGRESS 15 maj 2018, kl.17:00-19:00 i Helsingborg
>>> MÖTESHANDLINGAR – lösenordsskyddad sida
Nationellt nätverksforum i direkt anslutning, kl.19:30-21:00 med efterföljande mingel.
Nationellt nätverksforum 15 maj 2018, kl.19:30 i Helsingborg
Läs mer >>>

Avtal och arbetsgivarfrågor:

Kollektivavtal_Teatercentrum-Teaterforbundet_20170401-20200331
Löneuppräkning av löner och andra ersättningar fördelas på
2,1% från 1 juni 2017
2,2% från 1 april 2018
2,2% från 1 april 2019
SAMMANFATTNING Loner och ersattningar 2017-2020
Forhandlingsprotokoll-TC-TF-2017-paskrivet

Juridisk rådgivning – Serviceavtal med Arbetsgivaralliansen

Serviceavtalet innebär att Teatercentrums medlemmar, med dess arbetsgivarrepresentanter, har möjlighet att kontakta Arbetsgivaralliansen för arbetsrättslig rådgivning med frågor som rör förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. För mer information kontakta någon av Teatercentrums verksamhetsledare.

  • Skatteverkets information För Arbetsgivare
  • Svensk Scenkonst Arbetsgivarguide – samlar information som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I arbetsgivarguiden hittar du information om arbetsrättsliga frågor och andra aktuella kollektivavtal och upphovsrättsliga avtal på scenkonstområdet, som kan vara bra att känna till i relation till avtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet.
  • verksamt.se - Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för alla som driver eller vill starta företag eller andra former av verksamhet t.ex:
    Organisationsformer, Anställa personal

 

Årsberättelse:

 

Remisser /// Rapporter:

Grafikhuset