Teatercentrums styrdokument* och avtal. 

Råd och rekommendationer:

Medlemsinformation:

 

Avtal och arbetsgivarfrågor:

NYTT TREÅRIGT AVTAL för anställda vid fria teatrar i Teatercentrum 2017-04-01–2020-03-31
Löneuppräkning av löner och andra ersättningar fördelas på
2,1% från 1 juni 2017
2,2% från 1 april 2018
2,2% från 1 april 2019.
För detaljer se Forhandlingsprotokoll_TC-TF_AVTAL_20170401-20200331.
Utöver justeringar av minimilöner och andra ersättningar gäller avtalet som tidigare:
Kollektivavtal_Teatercentrum-Teaterforbundet_20160401-20170331

  • Skatteverkets information För Arbetsgivare
  • Svensk Scenkonst Arbetsgivarguide – samlar information som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I arbetsgivarguiden hittar du information om arbetsrättsliga frågor och andra aktuella kollektivavtal och upphovsrättsliga avtal på scenkonstområdet, som kan vara bra att känna till i relation till avtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet.
  • verksamt.se - Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för alla som driver eller vill starta företag eller andra former av verksamhet t.ex:
    Organisationsformer, Anställa personal
  • Medlemmar erbjuds via Teatercentrum tillgång till juridisk rådgivning i samarbete med Svensk scenkonst. Kontakta någon av Teatercentrums verksamhetsledare för mer information.

 

Årsberättelse:

 

Remisser /// Rapporter:

Grafikhuset