SCENKONSTBIENNALEN_2017
SCENKONSTBIENNALEN_2017
Nu är bokningen öppen till Scenkonstbiennalen 2017!

Bland de juryvalda föreställningarna finns två av Teatercentrums medlemmar: Ankomsten med Teateri och Mens med Teater Tamauer.

Teatercentrum arrangerar och medverkar i flera programpunkter, bibu bjuder in till samtal och två medlemmar firar 40 år:  Vi gratulerar Dockteatern Tittut och Pantomimteatern 40 år 2017!

MISSA INTE!
onsdag 24 maj kl. 10:00-11:45 Att verka i periferin

Arrangeras av Scensverige och Svenska Regissörsföreningen. Medverkan av bl.a. Christina Degerström, regional verksamhetsledare Teatercentrum Norra. Ett seminarium som belyser osynliggörandet av kulturaktörer utanför Sveriges storstäder.En enorm mängd sceniska verk skapas utan att märkas i den nationella medierapporteringen. Utan att synas nationellt blir det svårt att hävda sin existens lokalt och regionalt. Hur ska hela kultursverige kunna överleva om den inte erkänns? Hur ska en verksamhet utanför ”centrum” överleva om man slutar köpa närproducerat? Hur vänder vi trenden?

onsdag 24 maj kl.​17:00-18:30 Pubmingel: Upprop för den fria scenkonsten!

Arrangeras av Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet. Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Denna positiva kraft står i kontrast till de låga anslagen som urholkats från år till år. Det behövs mer pengar och en fungerande infrastruktur. Välkommen att mingla med oss och delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Det är hög tid att gå från ord till handling! Läs mer om Uppropet här.

torsdag 25 maj, fredag 26 maj, lördag 27 maj kl.10:00-11:45
Mentor Room – delad erfarenhet är dubbel erfarenhet

Arrangeras av Teatercentrum och SITE Sweden. Står du vid ett yrkesmässigt vägskäl eller sammanhang som du saknar erfarenheter från? Mentor Room erbjuder ett reflekterande samtal med en eller två personer som besitter för dig relevant kompetens och erfarenhet. Mentorskap bygger på ömsesidigt lärande i förtroende, där såväl mentor som deltagare får nya perspektiv. I Mentor Room får du pröva på ett sådant lärande och vad det kan innebära att arbeta med en mentor under en längre tid. Efter en modell av producent Lene Bang, för IETM 2012.

torsdag 25 maj kl. 13:00-13:45 Vad har mimen tillfört svensk scenkonst under 40 år?

Arrangeras av Pantomimteatern. Pantomimteatern firar 2017 40 år och det är en utmärkt anledning till att ha ett samtal som sätter fokus på OM, och i så fall VAD mimen/mimskådespelaren har tillfört svensk scenkonst under 40 år. Vi vill med detta samtidigt också göra en spaning: hur kommer mimen i svensk scenkonsten utvecklas de kommande 40 åren?

torsdag 25 maj kl. 18:00-19:30 Tittut firar 40 år!

Arrangeras av Dockteatern Tittut. Kom och skåla med 40-åringen! Tittut bjuder in till bubbel och babbel. Lyssna till ett samtal med nya & gamla ”tittutare”. Teaterkritikern Margareta Sörenson berättar lite om sitt arbete med Tittuts kommande jubileumsbok. 1977 bröts ny mark när Dockteatern Tittut började spela dockteater för 2 till 4-åringar. Att så små barn kunde ta till sig en teaterföreställning ansågs onödigt och omöjligt. 40 år senare skapas scenkonstföreställningar t.o.m. för nyfödda. Dockteatern Tittut är mycket stolt över att ha introducerat och fördjupat arbetet med småbarnsteater, och fortsätter alltjämt att undersöka scenkonstuttrycket. Det ska vi fira!

fredag 26 maj kl. 15:00-15:45 VASS – fri scenkonst till många

Arrangeras av Resurscentrum. Danscentrum Syd, Teatercentrum Södra och Riksteatern Skåne har sedan 2013 samarbetat i ett turnéprojekt som fått namnet VASS. Syftet är att skapa goda och långsiktiga relationer mellan arrangörer och producenter för att få större spridning av spännande och kvalitativ fri scenkonst i regionen. Arrangörerna kan genom VASS hitta nya publikgrupper och producenterna kan förlänga sina spelperioder. VASS bedrivs framgångsrikt i Skåne och flera regioner har visat intresse för projektet, vilket öppnar för samverkan mellan regioner och utvecklar konceptet

fredag 26 maj 19:00-20:30 Samtal med bibu – nästa år i Helsingborg

Arrangeras av bibu. Kom och mingla med representanter från bibu och andra intressanta aktörer inom scenkonst för barn och unga. Vi diskuterar aktuella frågor kring arbetet med barn och unga och delar med oss av erfarenheter och inspiration. Vad innebär det att, som producent, växla mellan scenkonst för barn och vuxna? Och hur är det nu med statusfrågan?

 

Fullständigt program och bokning finns på Scenkonstbiennalen.

Grafikhuset