roma3
roma3

En hoppfull teatermusikal om att hitta ett hem och en obekant vän

Miranda Mirakel är en berättelse om en flicka som vaknar upp på en ö där hon aldrig har varit förut, – ett litet drama om längtan, missförstånd och drömmen om att vara tillsammans. Poetisk naivism möter språkglädje och musikalisk humor i en föreställning där ord, ton, bild och rörelse samverkar på ett sätt som kan förstås på olika plan: sinnligt, emotionellt eller intellektuellt. Att mötas kan innebära både svårigheter och glädje på samma gång.

Miranda Mirakel vänder sig till alla från 3 år och uppåt. Nyanlända till Sverige välkomnas extra mycket då teaterhändelsen också ska ses som en väg till nya bekantskaper. Föreställningen spelas som vanligt på Roma Kungsgård på Gotland den 7-30 juli.
I år arbetar Unga Roma med en Gotlandsbaserad ensemble: Ulrika Mannerfelt från Pantomimteatern, Hanna Bylund från Västanå teater och Palle Poulsen som senast arbetat med Clowner utan gränser. För komposition och musikalisk ledning står Annika Fehling, även hon hemmahörande på Gotland.

Unga Roma bildades som en fristående avknoppning från Romateatern 2005 med ambitionen att undersöka Shakespeares dramatik tillsammans med barn och unga i syfte att hitta nya och roliga sätt att berätta hans dramer ur Barnets perspektiv. Sedan dess, nu på tolfte året, har Unga Roma hittat olika sätt att mejsla ut stråk ur Shakespeares dramatik där unga kan känna igen sig och sin vardagsverklighet. Viktigt för Unga Roma är att sätta barnet i centrum, men också att teaterhändelsen är en gemensam upplevelse för vuxna och barn att dela.

Unga Roma består av Lotta Grut, författare, Karin Kickan Holmberg, regissör, Suzane Crépault, scenograf, Mikaela Hagelberg, skådespelare och Anna Holmlin Nilsson, producent. Läs mer på Unga Romas hemsida www.ungaroma.com.

Miranda Mirakel genomförs med stöd från bland annat Kulturrådet, Region Gotland, Barbro Osher Foundation, Coop Forum Gotland, GEAB och i samverkan med ABF och Destination Gotland.

För mer information kontakta Anna Holmlin Nilsson, producent, 070-7526445 eller unga_roma@yahoo.com

Grafikhuset