öresundsteatern 2
öresundsteatern 2

”Staden som föddes ur havet” är en dramatiserad stadsvandring av och med Öresundsteatern och Brukarensemblen. Följ med på en vandring genom Landskronas 600-åriga historia.

Plats: Samling vid Café Nell Walden, Landskrona Museum, Slottsgatan, Landskrona.

Premiär: lördag 4 juni. Tid : 12:30

Öresundsteatern fyller i år 10 år och startades 2006 i Landskrona av skådespelarna Anders Kungsman och Per Ullberg. De utgör sedan starten stommen och delar på uppdraget som konstnärlig ledare för teaterns verksamhet. Verksamheten består i dag av två delar: värdegrundsbaserade skolteaterföreställningar för i huvudsak målgruppen högstadiet och gymnasiet och sedan 2011 handledning av Brukarensemblen som består av vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning från daglig verksamhet i Landskrona Stad.

En genomgående linje i Öresundsteaterns produktioner är att belysa och verka mot utanförskap i olika former. Öresundsteatern tror på den samtida värdegrundsbaserade teaterns förmåga att beröra, engagera och påverka den unga publiken. Vi liknar värdegrund vid ett mynt med olika sidor och kanter som oavsett hur man vänder och vrider på det är präglat av idén om människans lika värde. Vi har sedan starten spelat för unga med olika föreställningar kring teman om kropp, kön, sexualitet, utanförskap och identitet.

Läs mer om Öresundsteatern här!

Grafikhuset