institutet
institutet

Premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 3 nov, och på Inkonst i Malmö, 12 nov.

Mödrarna! Det slår mig alltid som ett slag! Vad är det för ett ord, som, en gång hört, skrämmer mig så?

Liksom Faust frågar vi varför ordet ”moder” väcker sådan fruktan. Det är något klibbigt i den livmoderliga omfamningen, och vi tycks dömda att söka en väg ut. Vi vill göra en resa, vi vill att något ska hända. Men även resan är en upprepning och vi ser samma saker som tidigare resenärer. När vi återvänder hem, är allt som vanligt, men ändå annorlunda. Tiden har hälsat på.

Inneboende har sitt ursprung och sin slutpunkt i en dröm, men det är inte viktigt att veta vad drömmen betyder. Det är drömmens egna kvaliteter och inbördes relationer, färgskalor, dofter och rytmer som kan förföra oss in i en unik och ordlös erfarenhet som inte låter sig förklaras, bara erfaras.

Något inneboende i var och en utgör ett motstånd till kraven på ständig förändring, rörelse och flexibilitet. Det inneboende längtar efter att lämna sitt utstakade öde, men söker också acceptans i tillvaro som inte låter sig lämnas eller förändras. Och det är ur denna paradox vi lär känna en människa, som står under trycket av en exploderande virtualisering av livserfarenheten; ett samhälleligt krav att skapa ständigt nya former av liv.

MEDVERKANDE PÅ SCENEN: Niklas Hansson, Bodil Mårtensson, Jakob Öhrman, Anders Carlsson, Stefan Rausfält.

Konstnärlig ledning & regi: Anders Carlsson. Koreografi: Andriana Seecker. Scenografi, kostym, foto: Linnea Carlsson. Komposition: Andreas Catjar och Stefan Rausfält. Ljusdesign: Daniel Goody.

För mer information se här!

Grafikhuset