DeUpplysta_poster12 webb
DeUpplysta_poster12 webb

En resa till fots genom tid och rum.

Vi är alla små enheter av tillfälligt samarbetande partiklar i universum, just nu i formen av människor. Vi är rymdvarelser, epigenetiska medvetanden i ett gigantiskt rymdhav. Svarta hål finns här naturligt – mikroskopiska – överallt – just nu. Ur abyssen, igenom kosmiska glapp har någon kommit för att frälsa oss från oss själva. De är redan här.

Materia ⊵|⊻ = ⊽ ⊾/⊿ ⋀ ⊶|≚

Antimateria ∅/∆ = ł/∉ ≜⊹|⊺

ł ”De Upplysta” är en omslutande Sci Fi-inspirerad vandringsföreställning som tar avstamp i J. Conrads ”Mörkrets hjärta”. Under influenser av astrofysiska och kvantfysiska fenomen utforskar föreställningen strukturella mekanismer i förhållande till ”den andre” som är lätta att se i vår historia och hos andra, men svårare att se ju närmare oss själva de kommer. Vad som börjar i en längtan efter framåtskridande, ljus, trygghet och ideal kan i sin blinda kärlek bli förgörande. Kommer vi våga se vår del i historien, vår egen skugga, vårt mörker, för att undvika att återupprepa den? Hur kommer människan att hantera kommande kunskaper och möjligheter?

Teater Insite fokuserar på platsutforskande och omslutande scenkonst, för att nära mötet med publiken och skapa något utöver den konventionella teaterformen. I ”De Upplysta” fördjupas ett suggestivt berättande i ett interaktivt samspel mellan publik, plats, ord, toner, rörelser och ljus.

 ”Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna.”

– Sven Lindqvist, Utrota varenda jävel

 ”You understand, Captain, that this mission does not exist, nor will it ever exist.”

– Colonel, Apocalypse now

Bli en av de utvalda att besöka K Research Institute för gravitationell partikel och våg-forskning på Lokstallarna i Kirseberg. Ge dig in i svallvågorna från det svarta hålet i Vintergatans mitt och upplev med egna sinnen de revolutionerande upptäckter som gjorts på plats av det omtvistade geniet K.

ł INSTRUKTIONER: Köp din biljett på kulturcentralen och maila sedan k.institute@teaterinsite.se, ange [UPPLYS MIG] i ämnesraden. Invänta svar. www.kulturcentralen.nu

MEDVERKANDE: Gabriel Flores Jair, Peter Öberg, Elin Rusk och Emma Ribbing

MANUS: Maria Reihs

REGI: Matthias Hahne Thorbjörnsson

KOREOGRAFI: Emma Ribbing

KOMPOSITION: Stefan Klaverdal

LJUSDESIGN: Ilkka Häikiö

ł LOKSTALLARNA I KIRSEBERG → Södra Bulltoftavägen 51, Busshållplats: Östervärn. Begränsat antal parkeringsplatser längst Södra Bulltoftavägen.

ł PREMIÄR: 29 APRIL kl 20.30

ł SPELAS I MAJ: 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 ∴ kl 20.30

10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 ∵ kl 20.45

22/5 | 25/5 | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 ∷ kl 21.00

I samarbete med: In-Discourse, Jernhusen och Utskottet

Med stöd av: Malmö Stad, KUR, Kulturrådet, Sveriges författarfond och Region Skåne

För mer information om Teater Insite se här!

∞ ⟠⟨ ⟩⦁ ⦅ ⦗ ⦘⦣⦾ ⦿ ⧈⧫ ⧵⧺ ⧻ ∀ ∁ ∃ ∄ ∅ ∆ ł ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∇ ∏ ∙ ∑ − ĵ ∔ ⁄ ∖ ∗ ∘ · √ ∛ ∜ ∝ ∟ ∠ ∡

Grafikhuset