Sodra_Logo_mot_grön
Sodra_Logo_mot_grön


Den 18 och 25 november arrangerade Teatercentrum Södra två samtal om den fria teatern i Malmö.
  I det här det andra samtalet fokuserade vi på vilka värden teatern för tillbaka till staden. Goodwill – vad är den värd? Som mötesplats – vad är det värt? Konstnärligt – vad är det värt? Hur tar man tillvara dessa värden och skapar goda förutsättningar för utveckling, i dialog mellan staden och teatern?

Samtalsledare var Theresa Benér och i panelen ingick Daniel Sestrajcic – Ordförande Malmö Kulturnämnd, Kent Sjöström – Forskare Teaterhögskolan, Kathrine Winkelhorn – Adjunkt K3 Malmö Högskola, Björn Gunnarsson – Kulturskribent HD.

Del 1 av samtalet går att hitta här.

Grafikhuset