Svarta-tavlan-2013
Svarta-tavlan-2013

Fri teaterkonst i Västsverige

Fria teatrar är viktiga för kulturlivet i Västsverige. Statistik från Västra Götalandsregionen visar exempelvis att fria teatrar spelade för 50 058 barn och unga under 2014. Totalt hade Teatercentrums medlemsteatrar under denna period 1 587 publika aktiviteter – mestadels teaterföreställningar – i Västra Götaland. Förutom spelningar för barn och unga återfinns här även föreställningar för den vuxna publiken, samt engagemang inom ramen för den statliga satsningen Skapande skola.

Teatercentrum i Västsverige

Teatercentrums västra kansli inrättades 2001 och är en bred resurs som innefattar förmedling, marknadsföring, kompetensutveckling, nätverkande och kulturpolitisk påverkan. Ett fundament i verksamheten är vårt kulturstrategiska uppdrag från Västra Götalandsregionen, som löper under 2013-2015. I uppdraget ligger ett av våra stora årliga arrangemang: festivalen TRETE i Trollhättan. Andra förmedlande och stärkande insatser är Teaterstråket, Frisläpp och Dans & Teatertältet. Teatercentrum har med tiden fått representation i många av de viktigaste regionala nätverken på scenkonstens område, så som Kulturakademin Trappan och Barnteaterakademin.

Teatercentrum årsberättelse 2014

Kontakt

Teatercentrum Västra
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Tel: 031 13 15 10.
Regional verksamhetsledare är Marcus Lilliecrona.
E-post: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se

Här hittar ni medlemmarna i Västra regionen

Grafikhuset