Sodras_sida2
Sodras_sida2

Fri teaterkonst i södra Sverige

I södra Sverige arbetar några av landets äldsta och största fria professionella teatrar sida vid sida med små, unga teaterkonstellationer. De flesta av teatrarna har sin bas i Malmö-Lundområdet men vi har medlemmar på många andra håll också. Södra regionen är dynamisk och expansiv och har de senaste åren fått ett rykte om sig att vara en mycket spännande scenkonstregion.

Teatercentrum i södra Sverige

Teatercentrum öppnade sitt södra kansli 2005 och har sedan dess vuxit från 8 medlemsteatrar till dagens 23 medlemsteatrar. Vi arbetar med utbudsdagar som Skånsk teaterdag och Skånsk Scenkonstdag och 2014 tillkommer också en digital utbudsdag. Vi skapar förutsättningar för och erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i form av kurser, seminarier och workshops.  Vi är tillsammans med Riksteatern Skåne och Danscentrum Syd, del i ett resurscentrum för scenkonst där vi ligger långt fram vad gäller digital distribution av scenkonst och konstnärligt innehåll med hjälp av digitala verktyg, men driver också under detta paraply ett unikt producent-/arrangörssamarbete kallat VASS, en teknikpool och en producentpool. Teatercentrum Södra har sedan starten haft en representant i styrgruppen för Kulturkraft Syd.

Slutligen så arbetar vi med kulturpolitiskt opinionsarbete för att synliggöra teatrarnas förutsättningar och behov och i förläggningen förbättra möjligheterna för att bedriva fri teaterkonst i södra Sverige.

Kontakt

Teatercentrum Södra
Bergsgatan 29
214 22 Malmö
Regional verksamhetsledare Lars Dahlqvist
E-post: lars.dahlqvist@teatercentrum.se
Telefon: 070 555 41 86

Regional Skapande skola-konsulent Emily Johansson
E-post: emily.johansson@teatercentrum.se
Telefon: 0725 89 37 25

Regional kommunikatör/producent Anneli Sandell
E-post: anneli.sandell@teatercentrum.se
Telefon: 0702 26 23 72

Här hittar ni medlemmarna i Södra regionen.

Grafikhuset