Sodras_sida2
Sodras_sida2

Fri teaterkonst i södra Sverige

I södra Sverige arbetar några av landets äldsta och största fria professionella teatrar sida vid sida med små, unga teaterkonstellationer. De flesta av teatrarna har sin bas i Malmö-Lundområdet men vi har medlemmar på många andra håll också. Södra regionen är dynamisk och expansiv och har rykte om sig att vara en händelserik, dynamisk och expansiv scenkonstregion som producerar många och ibland nyskapande, föreställningar.

Teatercentrum i södra Sverige

Teatercentrum öppnade sitt södra kansli 2005 och har sedan dess vuxit från 8 medlemsteatrar till dagens 24 medlemsteatrar. Vi arbetar med utbudsdagar som Skånsk teaterdag och 2014 tillkom också en digital utbudsdag. vi förmedlar Skapande Skola via vår egen portal. Vi skapar förutsättningar för och erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i form av kurser, seminarier och workshops.  Vi är tillsammans med Riksteatern Skåne och Danscentrum Syd, del i ett resurscentrum för scenkonst där vi ligger långt fram vad gäller digital distribution av scenkonst och konstnärligt innehåll med hjälp av digitala verktyg, men driver också under detta paraply ett unikt producent-/arrangörssamarbete kallat VASS, samt en teknikpool.

Vi erbjuder våra medlemmar kompetens för omvärldsanalys, kommunikation, marknadsföring och branding, liksom för organisation och ledarskap, digitala strategier och ansökningsförfaranden.

Slutligen så arbetar vi med kulturpolitiskt opinionsarbete för att synliggöra teatrarnas förutsättningar och behov och i förläggningen förbättra möjligheterna för att bedriva fri teaterkonst i södra Sverige.

Kontaktlars

Teatercentrum Södra
Bergsgatan 29
214 22 Malmö

Här hittar ni medlemmarna i Södra regionen.

 

 

Regional verksamhetsledare Lars Dahlquist

E-post: lars.dahlqvist@teatercentrum.se
Telefon: 070 555 41 86

 

 

 

 

 

Regional kommunikatör/producent Anneli Sandell

E-post: anneli.sandell@teatercentrum.se
Telefon: 0702 26 23 72

 

 

 

Grafikhuset