TEATER MARTIN MUTTER ”Prinsessan på ärten – Hur känslig får man va?”  Foto: Camilla Mortyr
TEATER MARTIN MUTTER ”Prinsessan på ärten – Hur känslig får man va?”  Foto: Camilla Mortyr

Fri teaterkonst i Östra – sex regioner i en

Teatercentrum Östra är hemvist för de flesta av landets fria teatrar. Geografiskt innefattar det sex olika län: Stockholm, Västmanland, Östergötland, Gävle, Uppsala och Örebro. Några av länen är regioner, men inte alla; Stockholm till exempel är inte region.

Fria teatrar är unika på många sätt. De har en stark konstnärlig profil och deras egensinnigt konstnärligt uttryck gör att kulturlivet känns vitalt och dynamiskt. De fria teatrarna bidrar också till att göra kulturlivet både demokratiskt och jämlikt. Deras främsta målgrupp är att barn och unga.

Teatercentrum Östra

Teatercentrum Östra arbetar för att stärka de fria teatrarna. Här är några exempel:
I Stockholm producerar vi Stjärnkalaset, en årligen återkommande utbudsdag. I Östergötland håller vi i ett regionalt nätverk med fria aktörer inom både dans, teater och nycirkus. Vi är också med i Scenkonstgruppen, regionens egna nätverk för regionala institutioner och organisationer inom scenkonst.

I Västmanland har vi genomfört kompetensutveckling med omvärldsanalys – att skriva vassa ansökningar, mångfald och transvänlig teater samt en introduktion i Qlab.
Vi sitter också i det regionala barnkulturnätverket, där samtliga kommuner och regionala institutioner i Västmanland ingår.

I Gävle har vi ett unikt samarbete med Kulturkommunikationsutbildningen i Bollnäs. En yrkeshögskola för ungdomar med funktionsvariationer. Teatercentrums ger dessa en väg ut i yrkeslivet genom att ge möjlighet till praktikplatser och kontakt med tänkbara arbetsgivare.

Ett nyligen avslutat projekt i Stockholm har varit Kulturgenerator. Det genomfördes i syfte att få ut med MER kultur till barn i förskolan i vissa stadsdelar samt utveckla samarbeten mellan nya arrangörer och utövare.

 

Kontaktanders
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

Här hittar ni medlemmarna i  Östra regionen.

 

 

Regional verksamhetsledare Anders Lorentzon

E-post: anders.lorentzon@teatercentrum.se
Telefon: 0707 42 65 60

 

Grafikhuset