Den glömska och kärleken foto
Den glömska och kärleken foto

Dan Swärdh i Den glömske farbrorn och kärleken, Teater Scratch (2018)
Foto: Viveca Österman, www.veken.se

Fri teaterkonst i norra Sverige

Teatercentrum Norra regionen samlar 11 medlemsteatrar från Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten under 2018. Tillsammans presenterar de ett brett utbud av teater för barn och vuxna, och mer.

Majoriteten av de föreställningar som skapas av medlemsteatrarna i norr vänder sig till barn och unga.
Några teatrar har på senare år gett bidrag till en samtida utveckling av politiskt artikulerad och normkreativ scenkonst för målgruppen. Dessa har uppmärksammats på Scenkonstbiennalen och bibu
- Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik.

Den senare ägs av Teatercentrum och Assitej Sweden.

Teatercentrum i norra Sverige

Teatercentrum Norra främjar det fria teaterområdet i norr och en bred scenkonstnärlig utveckling i de fyra nordligaste länen, i samarbete med externa parter och med utgångspunkt i demografiska förutsättningar.

Riksteatern Norra är en viktig samarbetspart i utvecklingen av distribution av scenkonst på turné, framförallt genom utbudsdagen Scenkonstdagarna (vuxenutbud). Danscentrum Norr är regional samarbetspart ifråga
om kompetensutvecklingsinsatser för fria professionella utövare, på nationell nivå sker samarbete med
Teateralliansen. Teatercentrum Norra har representation i BUNGK, barn och ungkulturgruppen i Västerbotten. Teaterhögskolan vid Luleå Tekniska Universitet är en återkommande samarbetspart kring tillfällen för kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Teatercentrum Norra är
remissinstans för regionala kulturplaner och strategidokument för konst- och kulturområdena.

Kontakt

Här hittar ni medlemmarna i Norra regionen.

Regional verksamhetsledare Christina Degerström – tjänstledig

Tjänsten som vikarierande verksamhetsledare i Norra regionen är för tillfället vakant. För kontakt, skriv till kansli@teatercentrum.se eller ring till Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, 0707 17 87 30

 

 

 

 

Kalendarium 2019

Mer info inom kort.

2018

Tema Friktionskraft
Teatercentrum presenterar fyra föreställningar och det normkreativa analysverktyget Förväntat eller överraskande.
16-19 maj, bibu, Helsingborg

Arbetsgivarforum
augusti via Skype

Röstcoach Anita Heikkilä Einarsson Den uttrycksfulla skådespelarrösten – om röstarbete, tal och text
Söndag 2 september kl. 9-16, Lule Stassteater, Stationsgatan 38, Luleå
Onsdag 5 september kl. 9-16, Profilteatern, Umestans Företagspark, Umeå
Ansökan senast 19 augusti: teateralliansen.se/kurser
A
rrangörer: Teatercentrum Norra och Teateralliansen

Make Equal Analytics + workshop

En digital och anonymiserad enkätundersökning av jämställdhet och diskriminering inom det fria teaterområdet
i de fyra nordligaste länen pågår under augusti, och följs av ett fysiskt möte med workshop i Umeå den 18:e september. Av och med Niklas Berg/Make Equal i samarbete med Teatercentrum och Teatercentrum Norra.

Tisdag 18 september kl. 10-12 inkl. lunch samt kl. 13-15, Make Equal, Kungsgatan 42 2 tr., Umeå

Scenkonstdagar´18
Utbudshelg för turnerande scenkonst för vuxen publik av Riksteatern Norra
i samarbete med Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr

Lördag-söndag 10-11 november, Umeå Folkets Hus
Läs mer

Grafikhuset