18582097_1537105292980728_6637545399498415885_n
18582097_1537105292980728_6637545399498415885_n

Cirkus Elvira AB i Sundsvall bygger cirkusbyn inför Sommarskoj 2017.
Foto: Lia Jacobi

Fria teatrar i norra Sverige

Norra regionen samlar 12 medlemsteatrar från Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Läs mer om våra medlemmar här. Flertalet av våra medlemsteatrar har, och vill ha, en lönsam turnéverksamhet. Teatercentrum Norra driver en långsiktig distributionsutveckling för att förbättra medlemmarnas möjligheter att turnera.

Teatercentrum Norra regionen

Teatercentrum Norra främjar en norrbaserad teater- och scenkonstutveckling med utgångspunkt i lokala, regionala och nationella förutsättningar. Att uppfylla kulturpolitiska mål för kulturens räckvidd och tillgänglighet, kräver särskilda insatser ifråga om Norrland med hänsyn till de demografiska förutsättningarna.

Riksteatern Norra är en viktig part i utvecklingen av distribution av scenkonst på turné, framförallt genom utbudsdagen Scenkonstdagarna i norr som vänder sig till arrangörer och inköpare av scenkonst för en vuxen publik. En utbudsdag för barn- och ungutbud saknas inom norrlänen. Målet är att den småbarnskulturfestival
som Ögonblicksteatern i Umeå initierade 2017 ska växa, och om ett par år kunna erbjuda det ”visningsfönster” för producenter som saknas idag.

Ett sätt att främja barn- och ungteater från norr har varit att aktivt säkerställa norrlandsrepresentation
eller norrlandskunskap i juryn för bibu scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg.

Danscentrum Norr är samarbetspart ifråga om kompetensutveckling för fria professionella utövare.
Det tvååriga projektet GUPPY (2016-2017) har stöd från de fyra nordligaste regionerna och landstingen
och syftar till att skapa mötesplatser och kompetensutvecklande aktiviteter för fria proffs som verkar/vistas i norr.
Under 2017 arrangeras workshops och mötesplats i Östersund i augusti i samarbete med Teateralliansen.

Teatercentrum Norra har representation i styrelsen för Bibu AB samt BUNGK – barn och ungkulturgruppen i Västerbotten. Verksamheten är remissinstans för regionala kulturplaner i de fyra nordligaste länen och samverkar med universitet och högskola främst genom Teaterhögskolan vid Luleå Tekniska Universitet.

Kontaktchristina

Teatercentrum Norra
Östra Rådhusgatan 8 b
903 26 Umeå

Här hittar ni medlemmarna i Norra regionen.

 

Regional verksamhetsledare Christina Degerström

Telefon: 070 282 65 60
E-post: christina.degerstrom@teatercentrum.se

 

Grafikhuset