Den glömska och kärleken foto
Den glömska och kärleken foto

Dan Swärdh, Teater Scratch i Den glömske farbrorn och kärleken (2018)
Foto: Viveca Österman, www.veken.se

Fri teaterkonst i norra Sverige

Teatercentrum Norra regionen samlar 12 medlemsteatrar från Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Tillsammans presenterar de ett brett utbud av teater för barn och vuxna, familjeföreställningar, cirkus, ljudverk, pedagogiska program för Skapande skola, sjukhusclowner, underhållningsproduktioner och mer.

Majoriteten av de föreställningar som skapas av medlemsteatrarna i norra regionen vänder sig till barn och unga. Några teatrar har på senare år gått i bräschen för en nationell utveckling av en nutida och politiskt artikulerad, normkreativ scenkonst för ung publik. Dessa har uppmärksammats på Scenkonstbiennalen och bibu – Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik.

Teatercentrum i norra Sverige

Teatercentrum Norra främjar en norrbaserad teater- och scenkonstutveckling med utgångspunkt i lokala, regionala och nationella förutsättningar. Att uppfylla kulturpolitiska mål för kulturens räckvidd och tillgänglighet kräver särskilda insatser ifråga om Norrland, med hänsyn till de demografiska förutsättningarna.

Riksteatern Norra är en viktig samarbetspart i utvecklingen av distribution av scenkonst på turné, framförallt genom utbudsdagen Scenkonstdagarna (vuxenutbud). En utbudsdag för barn- och ungutbud saknas inom norrlänen. Den småbarnskulturfestival som Ögonblicksteatern i Umeå initierade 2017 kan om ett par år kanske
bli det visningsfönster för norrproducerat utbud för barn och unga som saknas idag? Utvecklingsarbete pågår.

Danscentrum Norr är regional samarbetspart ifråga om kompetensutvecklingsinsatser för fria professionella utövare, på nationell nivå sker samarbete med Teateralliansen. Teatercentrum Norra har representation i styrelsen för Bibu AB samt BUNGK, barn och ungkulturgruppen i Västerbotten. Teaterhögskolan vid Luleå Tekniska Universitet är en återkommande samarbetspart kring tillfällen för kunskapsutbyte mellan fria professionella utövare och andra.

Teatercentrum Norra regionen är vidare remissinstans för regionala kulturplaner och, i förekommande fall,
kommunala strategidokument för konst- och kulturområdena.

Kontaktchristina

Teatercentrum Norra
Storgatan 93
903 33 Umeå

Regional verksamhetsledare Christina Degerström
Telefon: +46 (0)70 282 65 60
E-post: christina.degerstrom@teatercentrum.se

Här hittar ni medlemmarna i Norra regionen.

 

 

 

Kalendarium 2018

 

Tema Friktionskraft /// bibu
16-19 maj Helsingborg
Teatercentrum presenterar fyra icke jury-valda föreställningar och ett nytt analysverktyg för mångfald.
Redaktör: Karin Vestlund, Teatercentrum Västra regionen

Fortbildning
Kurser och workshops för medlemmar och anslutna individer till Teatercentrum Norra
arrangeras i år i samarbete med Teateralliansen. Under planering: clownteknik för scen och röstträning.
Finns det fler behov? Meddela gärna kansliet era önskemål.

Scenkonstdagar´18
November, Umeå Folkets Hus
Utbudshelg för turnerande scenkonst för vuxen publik.

Grafikhuset