TCO_logga
TCO_logga

Texten är författad av Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum

Redan 2011 varnade Teatercentrum för att det nya bidragssystemet skulle missgynna teatrar och konstnärliga verksamheter med långsiktigt planering.

Med Stockholms nya bidragssystem har vi inte längre en kulturförvaltning som ser till att vi kan ta del av högklassig och varierande teaterkonst, istället har vi ett repertoar- och smakråd. Är det verkligen det som kulturnämnden önskar?

Vill kulturnämnden verkligen att vi ska ha ett teaterutbud som kommer att bli snävare och mer byråkratisk när en liten grupp tjänstemän i detalj ska styra de fria teatrarnas verksamhet.

Det nya bidragssystemet väcker även frågor kring hur vi på bästa sätt med hjälp av våra offentliga medel kan säkerställa ett rikt kulturliv i Stockholm. I det nya bidragsystemet kommer de fria teatrarna tvingas att spendera än mer tid på administration av ansökningar. Vore det inte mer fördelaktigt inte bara för de fria teatrarna utan även för hela Stockholm om den tiden kunde läggas på konstnärlig verksamhet? Ingen kommer att gynnas av fler ansökningar och färre föreställningar.

Teatercentrum har inget emot att det ställs krav på de som får bidrag. Det är ett gott tecken på att man tar kultur på allvar och att man vill ha en högklassig sådan. Men det nya bidragsystemet går för långt och genererar olyckliga konsekvenser.

Förutom effekterna om mer administration och mindre konstnärlig verksamhet så påverkar det även arbetssituationen för de fria teatrarna och deras anställda. I det tidigare bidragssystemet som inkluderade verksamhetsbidrag kunde de fria teatrarna planera sin verksamhet över längre tidsperioder. Det här gav de anställda på teatrarna en trygghet rörande deras försörjning. Som en av arbetsmarknadens parter anser vi att det är olyckligt och att man nu har berövat skådespelare, sminköser, ljustekniker m.fl. den här tryggheten. Vidare är möjligheten att planera sin verksamhet över en längre tidsperiod en grundförutsättning för all professionell konstnärlig utveckling.

Teatercentrum anser att kulturnämnden måste rannsaka sig själva och rätta till ett beslut som riskerar att skada Stockholms fria teatrar.

Grafikhuset