kollektivavtal3
kollektivavtal3

Teatercentrum och Teaterförbundet har nått en överenskommelse om nytt kollektivavtal avseende anställda vid fria professionella teater i Teatercentrum. Det nya kollektivavtalet sträcker sig från den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017. Löneutrymmet höjs med 2,2 procent från och med 1 juni 2016 och samma ökning gäller alla inskrivna ersättningar i avtalet.

Det är en lättnad för våra medlemmar att löneutrymmet höjs först per den 1 juni. Vi har lyckats undvika en betungande retroaktiv löneökning för årets fem första månader. Kollektivavtalet berör idag, förutom Teatercentrums 95 medlemsteatrar, de flesta av landets fria professionella teatrar, genom de hängavtal som de tecknar med Teaterförbundet.

Teatercentrum har under 2015/2016 genomfört Arbetsgivarforum i hela Sverige för att tillsammans med våra medlemmar kartlägga faktiska förutsättningar och behov. Tack vare det har Teatercentrum lyckats få igenom några riktigt väl anpassade förändringar av avtalet. Vi har fått med en ny anställningsform, “turnéanställning”, som är mer följsam än tidigare anställningsformer, anpassad till att flertalet medlemmar bedriver turnerande verksamhet. Villkoren för turnéanställning är att merparten av arbetstiden ska vara på turné. Vi har också förhandlat bort turordningsreglerna vid återanställning, vilket ger teatrarna större möjlighet att ta in den personal som krävs för arbetet. Vi har dessutom gjort ett tillägg till avtalet som medför att kollektivavtalsanslutna bör arbeta utifrån Teatercentrums mångfaldspolicy.

Partsgemensamt upprop
Att lyckas med denna överenskommelse är ett konststycke i sig självt när branschen befinner sig i kris. Det strategiska arbetet som initierades av Teatercentrum 2013 för att förbättra de fria teatrarnas ekonomiska situation tillsammans med Teaterförbundet har sedermera utmynnat i Upprop för den fria scenkonsten, där vi också gör gemensam sak med Danscentrum.

Vi är stolta över Uppropet. Vi står tillsammans och vi ger oss inte utan gehör. Hittills i år har vi uppvaktat Kulturdepartementet med våra krav på förändring samt genomfört ett öppet Upprop på bibu i Helsingborg.  Arbetet fortsätter tillsammans med Teaterförbundet och Danscentrum. Närmast kommande Upprop hålls i Almedalen  samt på Göteborgs Dans och Teaterfestival. På Uppropets facebooksida finns information om kommande arrangemang och aktiviteter.

Detaljer om kollektivavtalets nya överenskommelser: 
Förhandlingsprotokoll TC-TF avtal 2016-04-01–2017-03-31
Se även Avtal / Dokument.

// Teatercentrums verkställande utskott,
Jenny Forslund, ordförande
Rolf S Nielsen, vice ordförande
Anders Widell, kassör
 

PRESSKONTAKT angående avtalsförhandlingarna och kollektivavtalet
Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum, 073-803 94 93

 

 

Grafikhuset