Barnteaterakademin 660x440
Barnteaterakademin 660x440
I samband med det nyliga firandet av Barnteaterakademins 10-årsjubileum, presenterades också årets grovmanus:
 

KANINERS TYSTNAD & DÖD / INTELLIGENTA VÄNLIGA & TYSTA HUSDJUR / RÅGER-AKILLES & HENNES VÄNNER

av Anna Nygren
 
Genom en subvention från Barnteaterakademins sida, kan intresserad teater efter överenskommelse med Anna Nygren beställa den färdiga pjäsen och då betala endast 2/3-dels pjäsarvode (enligt avtalet mellan Dramatikerförbundet och Svensk scenkonst). Detta gäller t o m  9 maj 2016.

Kontakt sker genom Barnteaterakademin:
info@barnteaterakademin.se, 073-4347275

eller direkt med Anna Nygren:
anna.maria.nygren@gmail.com

Här kan ni läsa texten:
Grovmanus 2015 – Anna Nygren

Grafikhuset