Norra_motgron_logo
Norra_motgron_logo


Om de fria teatrarna åter igen blev utan uppräkningar i årets kulturbudget fick den regionala kulturen genom samverkansmodellen en försiktig höjning på 2.13%.
Den fria scenkonsten ingår än så länge inte i samverkansmodellen, men naturligtvis påverkas de fria teatrarna i allra högsta grad av den regionala kulturpolitiken. Hösten bjuder på flera tillfällen till medverkan i och i bästa fall påverkan av den regionala kulturens framtid i samtliga Norrlandslän.

Kulturtinget 2013 i Sundsvall vill bjuda på inspiration, erfarenhetsutbyte och nätverkande för i första hand kulturarbetare i Jämtland och Västernorrland. Temat är tillgänglighet och digitala lösningar. Information och anmälan här.

Den 16 – 17 oktober är det Region Västerbottens tur att bjuda in till kulturkonferens, också här med tema tillgänglighet. Hur använder vi våra arenor, rum och scener för kultur för att locka publik, skapa delaktighet och öka tillgängligheten? Teatercentrum Norras verksamhetsledare är huvudmoderator under dagarna och på programmet finns bland annat ett seminarium med Ögonblicksteatern och deras internationella projekt Making Senses. Information och anmälan här.

Norrbottens kulturplan 2014- 2016 har nyligen skickats ut på remiss. Kulturplanen är tänkt att fungera som en analys av nuläget och ett verktyg för den gemensamma kulturutvecklingen i Norrbotten. Du behöver inte vara formell remissinstans för att tycka till om planen, som finns för nedladdning här.

Men skynda! Deadline är redan den 6 oktober. Vi vill särskilt uppmana medlemmar i Norrbotten att inkomma med förslag direkt till Division Kultur och utbildning, eller till Teatercentrum Norra som i skrivande stund arbetar på ett remissvar.

Grafikhuset