NudåGuppy
NudåGuppy

Samarbetsprojektet GUPPY är ett tvåårigt kompetenshöjande projekt för fria utövare av dans och teater i norra Sverige.
Fyra norrlän stöttar en fortsättning under 2017 med 80 000 kr.

 

Projektägare är Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr. Den geografiska avgränsningen utgörs av de fyra nordligaste länen och bidragsgivare är Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Landstinget i Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

GUPPY arrangerar workshops och möten på varierade orter. Under 2017 planeras för en händelse i samband med Scenkonstdagar´17 i Östersund. Kuststäderna Härnösand och Sundsvall finns också med i diskussionen om var nästa års mötesplatser kan arrangeras. Möjligheten att söka resestöd och få del av andra subventioner genom projektet gör att långväga kollegor, gamla som nya, kan träffas och utbyta erfarenheter.

Medlemmar och anslutna till Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr har under 2016 träffats i Luleå och Umeå. Workshops har arrangerats i samarbete med Nadja Hjorton, koreograf i Stockholm och Mark Bornshtein, dockmakare och regissör, verksam i St. Petersburg. Den 24-25 september erbjuds en workshop med den brittiska performance-duon Zierle & Carter i Umeå.

Bland våra samarbetsparter 2016 finns NorrlandsOperans dansavdelning, Dans i Västerbotten, Teaterhögskolan vid Luleå Tekniska Universitet, Norrbottensteatern och Bildmuseet.

Nyheter om projektet publiceras fortlöpande på webben. Håll utkik!

Kontakt GUPPY

Christina Degerström, Teatercentrum Norra, verksamhetsledare 070-282 65 60
Amanda Billberg, Danscentrum Norr, ordförande 070-225 30 25

Grafikhuset