Marcus
Marcus

Teatercentrums västra region byter verksamhetsledare. Från den 1 januari 2015 är det Marcus Lilliecrona som håller i rodret på vårt västra kontor. Han efterträder därmed Johan Franzon, som varit verksamhetsledare i 13 år.

Marcus Lilliecrona är utbildad kulturprojektledare vid Kulturverkstan i Göteborg. Han har tidigare arbetat som producent på The Gothenburg English Studio Theatre och på eventbolaget Upp & Hoppa i Göteborg. Marcus gjorde sin första insats som projektledare på Teatercentrum redan 2011, och är sedan 2012 anställd som vår förmedlare och projektledare i Västsverige. Dessa ansvarsområden kommer han även fortsättningsvis att ha, men blir alltså från 1 januari även verksamhetsledare med övergripande ansvar för Teatercentrums arbete i Västsverige.

Grafikhuset