scenkonstdag3
scenkonstdag3

STORA SCENKONSTDAGEN
25 november 8.30-15.00 på CuLTUREN i Västerås

Västerås fria scenkonstproducenter välkomnar till Västmanlands nya utbudsdag för barn och unga. Det blir en dag med nio föreställningar för barn och unga, från 2 år upp till gymnasiet. Varje föreställning spelas i sin helhet och kommer att presenteras av inbjudna talare. Alla föreställningar finns sedan att boka under 2015.

Initiativtagarna och arrangör av utbudsdagen är flera av de fria teatrarna i Västmanland. Bland annat 4:e Teatern, Teater Tropos, Dockteaterfabriken.

Anledningen till att teatrarna gör detta är att det inte längre arrangeras någon  regionala utbudsdag.  Man ser detta också som början på något större; ett första steg i att skapa en framtida festival, tillsammans med fler producenter?

I samband med utbudsdagen vill teatrarna också väcka en större fråga: I inbjudan till utbudsdagen skriver man: ”Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? Vill ni ha ett litet format eller ska vi i Västmanland skapa en festival för hela Mellansveriges utbud av barn och ungdomsteater?

Under STORA SCENKONSTDAGEN kommer det att finnas möjlighet för deltagarna  att lämna synpunkter och idéer på detta. Ladda hem inbjudan och program.

De som arrangerar är 4:e teatern, Gycklargruppen TRiX, Awake Projects, Dockteaterfabriken och Teater Tropos.

Grafikhuset