IMG_1814-313x196
IMG_1814-313x196

Teatercentrum Södra lanserar nu en ny hemsida med Skapande Skola-projekt och kontakt med vår Skapande Skola-konsulent.

Sidan visar Södra regionens medlemmars projekt anpassat för mottagare inom skolans värld, bl.a med koppling till läroplan och ämne.

Konsulenten arbetar med rådgivning i planering av samarbetet med kulturaktörerna, att formulera ansökan och hur projektet kan kopplas till de olika ämnena i läroplanen. Hon förmedlar kontakt till intressanta teatrar/scenkonstnärer utifrån skolaktörernas behov och önskemål, och visar exempel på hur teatern både skulle kunna berika och vara en naturlig del av skolans/förskolans verksamhet.

Om vi får bra resultat av detta hoppas vi kunna bygga ut den nya hemsidan till att innefatta hela landet.

Den nya hemsidan finner du här: teatercentrum.se/skapandeskola

Grafikhuset