TCO_logga
TCO_logga

Den 2 oktober kommer Teatercentrum träffa Stockholms Stad. Teatercentrum vill då ha svar på ett antal frågor kring bidragssystemet. Förvaltningen har talat om ”missförstånd” men det finns fortfarande frågetecken kring det nya systemet och Teatercentrum vill få de klarlagda.  Eftersom det nya systemet lett fram till starka reaktioner från teatrarna kommer Teatercentrum också att föra synpunkter från teatrarna.

Grafikhuset