NATIONELLT MEDLEMS- OCH NÄTVERKSFORUM

15 maj 2018

Tid: 19:30-22:30
Plats: Övre foajén på Biograf Röda Kvarn, Karlsgatan 7, Helsingborg

Friktionskraft logo orange transparent

NORMKREATIV KOMMUNIKATION

med Maria Niemi, kommunikationsstrateg, Hyvää kommunikation

 

Vem talar vi till?
Vem känner sig tilltalad?
Vilka vill vi nå?
Med hjälp av normkreativ kommunikation kan vi kommunicera mer inkluderande, så att alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionsvariation känner sig tilltalade. Normkreativ kommunikation är proaktiv kommunikation. Den stärker varumärket, främjar trovärdighet och förtroende och stärker verksamhetens relevans för framtiden.

Maria Niemi är kommunikationsstrateg och föreläsare – specialiserad på normkreativ kommunikation. Hon är vd och grundare av Hyvää Kommunikation. Uppdragsgivarna finns främst inom offentlig och ideell sektor, till exempel kommuner, myndigheter och fackförbund. Hon är också redaktör för boken Stå upp när det blåser av Sofia B. Karlsson (Pintxo 2017) som lyfter hur ledare och tränare kan jobba med inkludering inom ungdomsidrotten.

Öppet för alla medlemmar och anslutna till Teatercentrums nätverk.

Klockan 21.00 öppnar baren och kvällen avslutas med mingel.

Vänligen, undvik parfym i alla former – för allas trevnad och möjlighet att delta!

Resor: Teatercentrums ersätter resekostnader för nätverksanslutnas deltagande vid nätverksforum. Representanter för Teatercentrums medlemmar får reseersättning för deltagande vid Teatercentrums Extra kongress och Riksdeltagarmöte, som föregår detta nätverksforum i samma lokal.

Boende ordnas och bekostas av deltagarna själva.

 

Hålltider för kvällen:

17:00-19:00 Extra kongress och Riksdeltagarmöte, rösträtt har teaterns anmälda representant eller suppleant.
19:00-19.30 paus
19.30-21:00 Normkreativ kommunikation
21:00-22.30 Mingel

 

Detta Nätverksforum är en del av Teatercentrums projekt Friktionskraft, kompetenslyft och kunskapsinjektion för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

  1. Pingback: Normkreativa fria teatrar - Hyvää Kommunikation

Comments are closed.

Grafikhuset