grönt
grönt

Det är skillnad på individ och konstverk!

“Lägg ner de centrumbildningar och de delar av AF Kultur som ansvarar för ovan nämnda grupper [scenkonst, bildkonst, musik och film] och förlägg deras nuvarande verksamhet med fortbildning etc under de konstnärliga allianserna” föreslår Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp i Kulturen Det fjärde välfärdsområdet

Att centrumbildningarna skulle kunna läggas ned av politiker eller att allianserna och centrumbildningarna bedriver överlappande verksamheter avslöjar förslaget som både okunnigt och dåligt förankrat i verkligheten.

De tre befintliga allianserna anställer, med statliga medel, tillsammans knappt 400 individer, skådespelare, dansare och musiker, som får en tryggad försörjning mellan de konstnärliga uppdragen, tillgång till kompetensutveckling och alliansernas förmedlingsverksamhet. Ett förslag som ger fler individer liknande anställningstrygghet kan vara positivt för hela konstområdet, men det ersätter inte de insatser som görs av centrumbildningarna.

Centrumbildningarna är ideella medlems- och intresseorganisationer för fria professionella kulturskapare, som, med medlemsavgifter, projektmedel, kommunala, regional och statliga kulturanslag, förmedlar medlemmarnas konstnärliga verksamheter, konstverk och konstproduktioner. Centrumbildningarna har en unik kunskap om förmedling av konst och kultur, inte minst i kraft av att organisationerna också är kulturskaparna. Ca 9000 yrkes-verksamma inom samtliga konstområden inkluderas i centrumbildningarnas verksamheter.

Teatercentrum sätter fokus på de fria teatrarna och förmedling av deras föreställningar, som i sin tur skapar arbetstillfällen för individen. Teatercentrum är också arbetsgivarparten i kollektivavtalet med Teaterförbundet, som reglerar villkoren för de anställda vid fria teatrar. Teatercentrums medlemmar är, i dag ett 90-tal, fria professionella teatrar verksamma i hela landet, på egna teatrar och med omfattande turnéer. Under 2014 framförde Teatercentrums medlemmar tillsammans drygt 11 000 föreställningar för mer än 680 000 personer. Sammanlagt var ca 1200 personer engagerade vid medlemsteatrarna, inom teaterns alla yrkeskategorier, längre eller kortare perioder.

Teatercentrum är en viktig aktör för den fria teaterkonstens oberoende, kontinuitet och integritet. Fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet. Det handlar om de demokratiska förutsättningarna för varje medborgare att, som barn, ung och vuxen, få ta del av fri professionell teaterkonst.

Att “lägga ned” en centrumbildning är i detta fall lika kontraproduktivt som att riva en bärande vägg för att få mer plats.

 

 

Ladda hem detta inlägg som pressmeddelande.

Grafikhuset