Bibu.se2
Bibu.se2

MEDVERKA, PÅVERKA, NÄTVERKA –

VÄLKOMMEN TILL TEATERCENTRUMS SEMINARIER PÅ BIBU!

 

  • Vad är en digital utbudsdag?

Varför ska man se scenkonst på en skärm? Eller är det inte scenkonst längre? Vad är en digital utbudsdag? Kan man få publikkontakt via Internet? Teatercentrum bjuder in till ett seminarium om scenkonst framställd med hjälp av digitala verktyg och/eller digitaliserad för och distribuerad via digitala kanaler. Samtalsledare: Lars Dahlquist.

Tid och plats: 15 maj, kl 10:30-11:30, Dunkers Kulturhus-RumEtt.
Programmet på bibu.se här.

  • Upprop för den fria Scenkonsten! 

Den fria scenkonsten har en omistlig betydelse för hela Sveriges kulturliv, inte minst för barn och ungas möjlighet att ta del av dans och teater. Men hur ska den fria scenkonsten kunna utvecklas och förnyas då anslagen för varje år urholkas? Och vad innebär regionaliseringen av kulturpolitiken för den fria scenkonsten? Vad och vem gör det möjligt att erbjuda scenkonst för barn och unga?

Ta del av tankar kring kulturpolitik, skola, ekonomi och infrastruktur för att nå publiken.

Anna Carlson, Teaterförbundet, Rolf S. Nielsen, Teatercentrum och Hellen Smitterberg, Danscentrum kommer att presentera ett Upprop som pekar på de förändringar som måste till.

Seminariepanelen består av Boel Gerell, Författare, kulturjournalist, lärare Malmö Högskola, Anders Widell, VD Månteatern, kassör Teatercentrum, Lina Ehn Öberg, Producent Teaterhuset Bastionen, producent Teater InSite, Fiona Björling, Ordförande Danscentrum Syd, Cecilia Langemark, Avdelningschef Konstarterna, Kultur Skåne/Region Skåne

Moderator är Nina Björby, konsulent Riksteatern Västerbotten/kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Tid och plats: 15 maj, kl 13-14:30, Dunkers Kulturhus-Konsertsalen.
Programmet på bibu.se här.

  • Mentor Room – delad erfarenhet är dubbel erfarenhet

Mentor Room erbjuder en timmes exklusivt kollegialt mentorskap. Du föranmäler ditt ärende, problem eller utmaning och Teatercentrum sammanför dig med en eller två kollegor som besitter för dig relevant kompetens och erfarenhet. Mentorskap bygger på ömsesidigt lärande i förtroende, där såväl mentorer som deltagare får nya perspektiv.

Tid och plats: 15 maj, kl. 15-17, Dunkers Kulturhus, Konferensrummet.
Programmet på bibu.se här.

  •  Scenkonstförmedlingen, urval och turné – en nordisk jämförelse

Hur arbetar man med att produktioner ska nå arrangör och publik? Hur kommer producenter ut på turnéer? Hur får arrangören ett helhetsperspektiv på scenkonstutbud och subventioner? Genom att belysa dessa frågor ur ett nordiskt perspektiv synliggör vi de system som hanterar turné, utbud och stödformer inom scenkonst för barn och unga i Sverige, Danmark och Norge. Moderator: Pia Paglialunga

Tid och plats: 15 maj, kl.15-18, Dunkers Kulturhus, Konsertsalen.
Programmet på bibu.se här.

TEATERCENTRUM ingår dessutom i nätverket Nordmatch som har ett seminarium/Nordisk barnkulturnätverksträff den 16 maj, kl 13-15. Läs mer här.

Har du inte biennalpass går det att köpa enstaka biljetter. Dessa kostar 60 kronor för seminarier och 100 kronor för föreställningar. Läs mer här.

Grafikhuset