MånteaternBEFORE
MånteaternBEFORE

Region Skåne vill skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

 

MÅNTEATERN DIGITAL 2.0

Månteatern får 250 000 kronor för att utforska möjligheterna med digitaliserad scenkonst och pedagogik i skolan. Målet med projektet är att skapa ett hållbart och högkvalitativt resultat som ska införlivas och utvecklas inom den ordinarie verksamheten. Elever och pedagoger kommer att involveras genom intervjuer och tester.

”Vår tes är att digitaliserad scenkonst inte kommer ersätta live-mötet på en teater eller i en uppbyggd scenografi i en gymnastiksal. Vi tror att den digitaliserade scenkonsten kommer komplettera och förstärka dess plats i skolans värld, och exakt hur det kommer se ut det får vi se!” - Månteatern

 

TEATER SAGOHUSET SATSAR PÅ LJUDVÄRLDSBERÄTTANDE

Teater Sagohuset får 135 000 kronor för ett projekt som ska utveckla en ny typ av berättande där en tredimensionell ljudvärld läggs till den verkliga världen. 

”Teatern ska testa och utveckla en ny typ av berättande – vi kallar det ljudvärldsberättande. Det innebär att en 3-dimensionell ljudvärld läggs till den verkliga världen. I utvecklingsfasen kommer en mindre publik att befinna sig i teaterrummet där de upplever och deltar i berättelsen. Vår Developer in Residence, Tim Bishop, kommer att arbeta med att föra samman teknik från dataspelsvärlden, konsertvärlden och teatervärlden. I ljudvärldsberättandet smälter en datorgenererad ljudvärld samman med den reella omgivningen.” - Teater Sagohuset

 

Läs mer om Developer in residence/ Digitala verktyg här!

(Foto från Månteaterns ”Before” – del 3 i Verklighetstriologin)

Grafikhuset