komptutv
komptutv

TEATERCENTRUM ÖSTRA har beviljats
100 000 kr för att kompetensutveckla fria teatrar i Västmanlands. Medlen kommer från Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland. Syftet med stödet är att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

Kompetensutvecklingen kommer att genomföras under 2016. Den är framtagen av Teatercentrum Östra i samarbete med övriga fria teatrarna i regionen. Den kommer att innehålla tre olika delar: en om omvärldsbevakning och att skriva ansökningar, Transvänlig teater – månfaldsarbete och Q-lag och digital utveckling. Den som är intresserad av innehållet och upplägget av kompetensutvecklingen kan läsa mer här!

Av 31 ansökningar beviljades 12 beviljades medel.
I bedömningen har särskild vikt lagts på tillväxtskapande utveckling och nytänkande, regional spridning och tillgänglighet, samarbete med andra aktörer, omfattning av utåtriktad verksamhet hur projektet genererar kompetenshöjning i den egna långsiktiga verksamheten.

Följande projekt beviljas stöd 2016.

Sökande Projektets namn Beviljat belopp
Studieförbundet Vuxenskolan Unity and Rebel Girls 100 000
Anrikningsverket Konstprogram Norbergfestival 2016 50 000
Valdes/Eriksdotter Kortfilm – Varje vecka 50 000
Teatercentrum Östra Kompetensutveckling för fri scenkonst i Västmanland 100 000
Arkiv Västmanland Arkivkrafter för livskraft 100 000
Västmanlands läns hemslöjdsförbund Slöjdklubben på turné 100 000
Konstfrämjandet Västmanland Grafisk gemenskap. Nordiska perspektiv. 100 000
Riksförbundet Unga Musikanter Süpertstar Tour Västmanland 100 000
Folkets bio Västerås Ung film i Västmanland 100 000
Svenska Folkdansringen Utveckla folklig dans i Västmanland 50 000
Skådebanan Västmanland KulturStrömmar 100 000
Kulturföreningen Lasses kvarter Lasse på rymmen 50 000
1 000 000
Grafikhuset