wp-inl
wp-inl

 

Fortbildning:
Teater om det vi inte kan förstå –
Att göra teater för barn om svåra ämnen

 

2:e mars kl 13.00–15.00 – Teater om det vi inte kan förstå
Föreställning: Ibland dör man lite – och universum expanderar: Om det vi inte kan förstå
Föreläsning: Maria Farm – leg psykolog, KBT-terapeut, författare till Sorgboken
Samtal: Fredrik Lundqvist och Maria Farm
Plats: Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, Stockholm

26:e april kl 13.00–15.00 – Makt och material, om att arbeta med autentiskt material
Medverkande: Johanna Larsson PLAY Teaterkonst
Plats: Culturen, Sintervägen 6 i Västerås

1:a juni kl 13.00–15.00 – Inspiration till Det farligaste som finns …
Föreställning: ”Det farligaste som finns”
Medverkande: Brian Palmer är socialantropolog och föreläsare
Plats: 4:e teatern, Culturen, Sintervägen 6 i Västerås

September kl 13.00–15.00 Dramat i barns hjärnor
Plats: 4:e teatern, Culturen, Sintervägen 6 i Västerås
(Mer information kommer senare)
Medverkande: Barnpsykolog Michael Horvath

4:e teatern och Teatercentrum Östra genomför en fortbildning om att arbeta med teater för barn om svåra ämnen för teatrar i Östra regionen och i Västmanland.

Vi ser behov av att skapa scenkonst i en formmässigt mer lekfullare kontext där teatrarna får verktyg att tillsammans med barn och unga utforska gränsen mellan pedagogik, regi och skådespeleri och hur dessa gränser påverkar och förhåller sig till verkligheten?
Skolorna kan ibland undvika eller ducka för så kallade ”svåra ämnen”.
Vi vill att denna fortbildning även ska öppna och utvecklar dialogen med skolan och teatern om det goda med att visa det onda!

Fortbildningen genomförs som en serie föreläsningar och samtal.
Där vi undersöker hur form och innehåll och interaktion fungerar på ett djupare plan? Vi ser behov av att mer grundligt precisera vad begrepp som barnperspektiv och pedagogik betyder för de teatrar som är verksamma i länet.
Vi kommer att utgå från en konkret uppsättnings-idé och ett pågående sceniskt arbete. Varje tillfälle varvar föreläsningar, improvisationer där samtliga deltagare ges möjlighet att medverka.

Utgångspunkten för fortbildningen är att barn har andra referenspunkter än vuxna. De är snabbare i utvecklingen med teknik, datorer och har många kunskaper som vi vuxna, har tappat. Teaterns arbete måste spegla detta. Vara mer undersökande, prövar nya metoder och gång på gång utforska gränslandet mellan fantasi och verklighet.

Medverkande föreläsare
Maria Farm – legitimerad psykolog och med mångårig erfarenhet av människor i kris. Hon har tidigare skrivit boken ”Fri från oro, ångest och fobier” samt ”KBT-akuten” på Viva/Forum bokförlag. Den första sålde över 40 000 ex och säljs fortfarande som pocket. Maria medverkar dessutom i Expressen som psykologiexpert och skriver artiklar, för bland annat Hemmets Veckotidning och Psykologiguiden på internet, samt föreläser.
Sorgboken är en bok för alla barn och ungdomar, från cirka 10 år och upp, som har förlorat någon. Boken tar upp sorgens faser, olika dödssätt och hur det påverkar de efterlevande, hur man hanterar svåra känslor i vardagen samt resonerar kring dödens och sorgens mer mer existentiella perspektiv

Johanna Larsson – frilansande regissör och bland annat konstnärlig ledare för den Göteborgsbaserade gruppen PLAY Teaterkonst. Hon har arbetat på Ung scen norr där hon har regisserat föreställningarna Man vänjer ju sig vid det vackra och Vi hänger inte här, vi går runt. Båda föreställningarna spelas för ungdomar i 14-årsåldern.
Johanna Larsson har särskilt studerat på hur man kan arbeta med autentiskt material och vad man bör se upp med. Hur man får och publiken att gräva djupare och vilka möjligheter och begränsningar som den dokumentära formen innebär, vilka konstnärliga val som krävs, samt undersöka maktperspektivet utifrån polariteterna barn/vuxen, vittne/uttolkare.

Brian Palmer – kontroversiell som lärare på Harvard, eftersom han bl.a stödde studenternas protestaktioner för städpersonalens löner och att han tillsammans med några studenter försökte räkna ut hur mycket Harvard hade tjänat på att vapenföretagens aktier gick upp inför Irakkriget. Han flyttade istället till Sverige. Nu, drygt tjugo år senare är Brian Palmer, flitig debattör i svenska media och gästlektor vid Uppsala universitet.
Brian Palmer undervisar om mod, civilkurage och risktagande och bjuder ofta in gäster som studenterna får intervjua. Existentiella frågor, som hur vi förstår andra människor över olika slags gränser och vad vi har för etiskt ansvar i en värld av våld, orättvisor och lidande, är sådant som sällan tas upp i undervisningen. Därför har hans kurser blivit mycket populära.

Barnpsykolog Michael Horvath ¬– legitimerad psykolog. Undervisade under åren 2003-2013 i bland annat utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och organisationspsykologi, vid Örebro uni- versitet. Var under åren 2004-2010 Sveriges kontaktperson Har gjort praktisk tjänstgöring inom Prima barn- och vuxenpsykiatri. Blev år 2012 Svensk mästare i improviserad poesi. Arbetar nu som skolpsykolog och genom- går specialistutbildning inom pedagogisk psykologi. Har även kunskap om barns utveckling och rättigheter.

Föreställningar
Ibland dör man lite – och universum expanderar
Ibland dör man lite är en varm berättelse med inslag av astronomi, om urstark vänskap och kosmiska avstånd. Om verkligheten, och hur lite av den som vi faktiskt känner till eller kan förstå. Och om att sor- gen, hur orimlig den än känns, kan göra plats för något nytt. I en lekfull balansgång mellan humor, all-
var, myt och vetenskap blir föreställningen också en språngbräda för samtal mellan barn och vuxna om existentiella frågor. Om det vi verkligen vet, t.ex. att vi en gång ska dö. Och också det ingen människa kan veta, hur oändlig rymden är, vad som finns i den, och vad det egentligen innebär att finnas till.

Hur gör man egentligen när man ska tänka på saker som är vardagliga men sam- tidigt helt obegripliga? Och behöver vi alltid ha alla svaren?

Regi: Fredrik Lundqvist
Manus: Joséphine Wistedt
Skådespelare: Mikaela Hagelberg, Andrea Björkholm & Lina Ljungqvist
Ljuddesign: Niclas Lindgren
Scenografi och kostym: Hedvig Ljungar Snickeri: Per Gustavsson
Ljusdesign: Sofia Öhrndalen
Produktion: Denise Olsson & Jens Peterson-Berger
Attributmakare: Sara Ottosson

Det farligaste som finns” bygger bl.a på Brian Palmers arbete.
Det farligaste som finns, vad är det egentligen? Kanske är det att ställa sig framför en stridsvagn på Himmelska fridens torg? Eller att dela ut flygblad om koncentrationsläger i nazityskland? Eller att hoppa ner på ett tunnelbanespår för att rädda någons liv?
Regi: Fredrik Lundqvist
Manus: Moa Backman, Fredrik Lundqvist, Joséphine Wistedt, Titti Hilton & Daniel Scherp
Medverkande: Titti Hilton och Daniel Scherp
Dramaturg: Moa Backman
Scenografi & Kostym: Anne Hellandsjö

Utbildningen genomförs inom ramen för Kulturella och Kreativa projekt och finansieras med medel från Region Västmanland.

Kontakt och frågor
Anders Lorentzon – verksamhetsledare Teatercentrum Östra, anders.lorentzon@teatercentrum.se, tfn: 0707 – 42 65 60

Grafikhuset