lagercrantz
lagercrantz

Under Kulturmässan i Malmö intervjuades Marika Lagercrantz av Teatercentrum södras Lars Dahlquist, om sin relation till den fria teatern.

Marika ville inför intervjun bli presenterad som ”frigruppsmänniska”. Hon berättade bl. a om hur hon själv började spela amatörteater och sedan gick över till att spela teater i fria teatergrupper.

Trots att hon har medverkat på de stora scenerna och i många kända filmer menar hon att det är i den fria teatern som hon har fått uttrycka sig.  Hon sa också att de fria teatrarna gör sådant de brinner för och tycker är viktigt. Hos den fria teatern utgår man från hjärta, engagemang och politik. Bra teater är alltid politik.

Marika drog paralleller till Tyskland där man inte skiljer på institutions- och fri teater. Tyskland har förstått att kultur är en stor bruttonationalprodukt och att den fria teatern är en självklar del av den.

När det gäller Sverige menade Marika att Malmö har intagit en ledande position som teaterstad. På andra håll i Sverige blir det ”för snobbigt och för hårt” men i Malmö är klimatet kreativt, politiskt och engagerat.

Marika Lagercrantz är skådespelare, regissör, fd kulturråd i Berlin, numera ordförande för KLYS. Marika har även skrivit förordet till Teatercentrums södras antologi ”Den fria teatern, 21 skånska teatrar berättar.”

Grafikhuset