Perokurs
Perokurs

Teater Pero/Kulturkraft Stockholm

Det pedagogiska arbetet i anslutning till föreställningar

Arbetar du med och/eller är intresserad av Skapande Skola, barn- och ungdomsföreställningar eller vill få fler tips och idéer på hur du kan arbeta mer pedagogiskt med din föreställning? Då är detta kursen (Länk) för dig.

Torsdagen den 31 oktober kl. 9.00 – 16.00

Vi börjar med att se teaterföreställningen Å andra sidan…, på Teater Pero. Det är en klassrumsföreställning för högstadiet och uppåt, baserad på Stefan Einhorns berättelser om medmänsklighet och goda intentioner.

Under dagen får man möjlighet att, utifrån sina respektive discipliner, spåna på förslag till pedagogiska övningar som skulle kunna följa på denna föreställning. Några av dessa prövas senare under dagen i gruppen.

Vi diskuterar och reflekterar över begreppet pedagogiska verktyg, syftet med dessa och hur man kan anpassa utformande efter skolors/arrangörers olika behov. Vi tittar på hur ett strukturellt upplägg kan se ut så att det blir lättarbetat och förståeligt för alla inblandade.

Grafikhuset